lu.se

Medarbetare

Campus Helsingborg

Denna sida på svenska This page in English

Lokalbokning

Utvecklingsenheten vid Campus Helsingborg har ansvar för våra gemensamma lärosalar, förutom C548 som ägs av Socialhögskolan. Efter Socialhögskolans schemaläggning har alla även tillgång till att boka sal C548. Det finns också tillgång till fem sammanträdesrum, som kan beställas via TimeEdit eller Campus Helsingborgs lokalbokning. 

Beställning av lokaler

Lokalbokningen är under terminstid bemannad kl. 09.00–15.00 helgfri måndag–fredag (med undantag för möten eller sjukdom) och nås via lokalbokning@ch.lu.se. Vi besvarar ditt mejl senast arbetsdagen efter det mottagits. Alla bokningar sker i bokningssystemet TimeEdit.

Schemabokning: Bokningar som ska synas i studenternas schema beställer du via mejl till lokalbokningen. LTH's schemabokningar hanteras av deras schemaläggare. Du når dem på schema@kansli.lth.se

Lokalbokning: Bokningar som inte ska finnas med i ett kursschema kallas lokalbokningar. Du kan dels göra lokalbokningar genom att mejla till lokalbokningen, dels via TimeEdits webbplats. För att boka via webb behöver du ha ekonomisk befogenhet för det kostnadsställe som du vill beställa lokaler till.

Läs mer om lokalbokning via TimeEdit och ekonomisk befogenhet

Våra lokaler

Salarna ska vara möblerade i skolsittning. Möblerar du om – glöm inte att möblera tillbaka igen. Whiteboardpennor finns inte i salarna, det är institutionens ansvar att förse personalen med pennor.

På Campus Helsingborg finns tillgång till följande lokaler:

  • 2 hörsalar med 120–237 platser
  • 22 undervisningssalar med 18–92 platser
  • 25 grupprum
  • 6 datorsalar med 12–24 platser
  • 5 sammanträdesrum

I alla undervisningssalar finns stationär projektor samt högtalare. I hörsalarna och C547 (48 platser) finns även en stationär dator.

Mikrofoner finns till salarna: U202, U203, E210, E230, E413, E421, C163 och C548. De hämtas och lämnas i receptionen.

Översikt av alla lokaler på Campus Helsingborg – med angivna priser

Om du upptäcker något fel på salen eller utrustningen, anmäl detta till servicedesk@lu.se. Vid brådskande ärenden när det gäller tekniken, kontakta receptionen på 042-35 65 15 för att få hjälp.

Bokningsrapporter

TimeEdits webbplats kan du ta ut rapporter för olika kurser, studentgrupper, lokaler och personal etc. Campus Helsingborg har två ingångar i TimeEdit, en för studenter och en för personal. Studentingången är öppen, till skillnad från personalingången som kräver inloggning med Lucat-id. På personalingången finns mer information och fler sökalternativ.

Hyra av E7 och konferensrum på Mindpark

Campus Helsingborg och Mindpark har för 2020 en överenskommelse beträffande hyra av konferenslokaler. Bokningar görs via e-post helsingborg@mindpark.se. Mindpark ansvarar för tekniken i deras lokaler. 

Information om priser och rabatter

Bokningsformulär: konferensrummet "Penthouse" på E7

Bokningsformulär: konferensrum på Mindpark