18 mars 2020

Campus Helsingborg följer regeringens, folkhälsomyndighetens och Lunds universitets riktlinjer och rekommendationer. För uppdaterad information som rör dig som student eller anställd på Lunds universitets hantering se medarbetarwebben.

desc
15 mars 2020

Utdrag från rektorsbloggen

desc
12 mars 2020

Campus Helsingborg kommer inte att genomföra Öppet hus på plats i Helsingborg den 19 mars i år. I stället kommer informationen om studier och utbildning ges på annat sätt via digitala kanaler. Detta med anledning av den senaste tidens utveckling av Coronaviruset och regeringens beslut om att stoppa alla allmänna sammankomster med mer än 500 personer.

15 januari 2020

Hallå Cecilia Cassinger, docent i strategisk kommunikation, vars forskargrupp nyligen organiserade en konferens om hur stadskärnor kan bli tryggare och mer attraktiva. Skjutningar, terrordåd och sprängningar är oförutsägbara händelser – men det finns saker som en stad kan kommunicera som gör att centrum upplevs som tryggare.

2 december 2019

Helsingborgs Handelsförening har under många år stöttat forskning och utbildning vid Lunds universitet. Nu fortsätter satsningen med inriktning på unga forskartalanger vid Campus Helsingborg. Målet är att unga disputerade forskare ska få bättre möjligheter att bygga upp sin framtida forskning och karriär.

25 november 2019

Varje år delar Lunds universitet ut det administrativa priset för utmärkta administrativa insatser av innovativ karaktär. 2020 års pristagare är biträdande studierektor Lena Rolén vid Institutionen för strategisk kommunikation på Campus Helsingborg samt forskningshandläggare Sophie Hydén Picasso vid sektionen Forskning, samverkan och innovation. De belönas med 15 000 kr vardera för egen kompetensutveckling.

8 november 2019

LTH Ingenjörshögskolan fyller 30 år i år, vilket firades med tårta och mingel på Campus Helsingborg.

1 november 2019

Idag presenterade Helsingborgs stad nästa steg i hur kommunen ska bli ledande inom tillämpad artificiell intelligens. Näringslivet etablerar AI-centret get.ai i samarbete med Lunds universitet och med stöd av Helsingborgs stad med ambitionen att bli ett av de AI-center som ingår i regeringens satsning ”AI innovation of Sweden”.

21 oktober 2019

En ny rapport har kartlagt tio internationella offentliga personers flygvanor under ett år. Resultatet visar på enormt stora koldioxidutsläpp, flera tusen gånger mer än genomsnittet. Slutsatsen är att global mobilitet är intimt förknippad med en växande elits livsstil och identitet – och därför svår att ändra.

10 oktober 2019

The Housing First model is effective but needs more political support to increase its impact across Europe, a new Europe-wide study from the Housing First Europe Hub shows. Marcus Knutagård, researcher at Lund University School of Social Work is one of the authors of the new report that is released on World Homelessness Day, 10 October.