2 december 2019

Helsingborgs Handelsförening har under många år stöttat forskning och utbildning vid Lunds universitet. Nu fortsätter satsningen med inriktning på unga forskartalanger vid Campus Helsingborg. Målet är att unga disputerade forskare ska få bättre möjligheter att bygga upp sin framtida forskning och karriär.

25 november 2019

Varje år delar Lunds universitet ut det administrativa priset för utmärkta administrativa insatser av innovativ karaktär. 2020 års pristagare är biträdande studierektor Lena Rolén vid Institutionen för strategisk kommunikation på Campus Helsingborg samt forskningshandläggare Sophie Hydén Picasso vid sektionen Forskning, samverkan och innovation. De belönas med 15 000 kr vardera för egen kompetensutveckling.

8 november 2019

LTH Ingenjörshögskolan fyller 30 år i år, vilket firades med tårta och mingel på Campus Helsingborg.

1 november 2019

Idag presenterade Helsingborgs stad nästa steg i hur kommunen ska bli ledande inom tillämpad artificiell intelligens. Näringslivet etablerar AI-centret get.ai i samarbete med Lunds universitet och med stöd av Helsingborgs stad med ambitionen att bli ett av de AI-center som ingår i regeringens satsning ”AI innovation of Sweden”.

21 oktober 2019

En ny rapport har kartlagt tio internationella offentliga personers flygvanor under ett år. Resultatet visar på enormt stora koldioxidutsläpp, flera tusen gånger mer än genomsnittet. Slutsatsen är att global mobilitet är intimt förknippad med en växande elits livsstil och identitet – och därför svår att ändra.

10 oktober 2019

The Housing First model is effective but needs more political support to increase its impact across Europe, a new Europe-wide study from the Housing First Europe Hub shows. Marcus Knutagård, researcher at Lund University School of Social Work is one of the authors of the new report that is released on World Homelessness Day, 10 October.

3 oktober 2019

Hur kan vi förebygga ofrivillig ensamhet? Utveckla våra stadsdelar? Stötta invånares engagemang? I ett samarbete mellan Lunds universitet, Helsingborgs stad och Vinnova ska 13 sociala entreprenörer få stöd för att utveckla sina idéer.

30 september 2019

Idag presenterade Helsingborgs stad de första av de företag och organisationer som kommer att samarbeta med staden inom ramen för stadsmässan H22 – A Smarter City. Bland andra Microsoft, BoKlok, IKEA, Nowaste och Lunds universitet återfinns på listan som totalt innehåller 40 aktörer. Fler företag och organisationer kommer att ansluta senare.

16 september 2019

Det är redan tufft som det är, att lyckas vara lönsam i en hårt konkurrensutsatt och stundom kritiserad bransch. En yrkesfiskare ska numera också vara välkomnande, flexibel, pedagogisk och miljömedveten. Det senare till följd av att flera periodvis även arbetar inom besöksnäringen, med allt från att ordna fisketurer och driva restaurang till att ordna festivaler. En ny avhandling ser en yrkeskår på utdöende.

3 september 2019

I tjugo år har forskaren och etnologen Elisabeth Högdahl forskat kring människors förhållande till platser. Varför vi upplever vissa platser som otrygga – trots att risken för brottslighet där är låg. Berättelsen om en plats har oväntad stor betydelse för hur vi knyter an till ett område, visar hennes forskning. Den kan komma att förändra hur kommuner planerar nya bostadsområden.