lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Nyheter

2015-09-18

Den 22 september bjuder Campus Helsingborg och Helsingborgs stad in näringslivet i regionen till diskussioner kring samverkan och aktuell forskning. [läs mer]


2015-09-15

Nu är anmälan öppen till vårens kurser och program vid Campus Helsingborg. Du kan bland annat studera till socionom eller läsa kurser inom juridik, socialt arbete och flera kompletterande pedagogiska utbildningar. Du anmäler dig...[läs mer]


2015-09-13

Linnea Glädt och Alexander Wallentin har just tagit examen från socionomprogrammet vid Lunds universitet och Campus Helsingborg. Nu har deras C-uppsats ”Vikten av att vara vacker” blivit utvald att representera Lunds Universitet...[läs mer]


2015-08-24

Studenter och forskare kan nu ta del av genomgripande aktuell forskning om kvalitet och tjänster. [läs mer]


2015-07-06

Det första antagningsbeskedet publiceras på antagning.se den 9 juli. Glöm inte att svara senast 31 juli. [läs mer]


2015-07-02

Den 1 juni i Almedalen hölls ett seminarium om hur samhällsvetenskapen kan bidra till att skapa innovation, entreprenörskap och kreativitet. [läs mer]


2015-06-26

Sommar och snart dags att fira 15 år av utbildning, forskning och samverkan tillsammans med studenter, alumner och anställda vid Campus Helsingborg. [läs mer]


2015-06-23

Den 29 juni till den 3 juli är det dags för Almedalsveckan i Visby. Under veckan bjuder forskare från Lunds universitet på allt från Science slam, samtal och debatter om bland annat framtidens lärande, demens- och diabetesvård...[läs mer]


2015-06-22

Populärkultur som Da Vinci-koden och Wallander skapar mer uppmärksamhet i guideböcker och ökar platsers popularitet bland besökare. Det visar en ny avhandling i tjänstevetenskap från Lunds universitet. [läs mer]


2015-06-12

Under sommaren har Campus Helsingborg förändrade öppettider. [läs mer]


2015-06-12

År 2017 arrangeras den nationella konferensen Högskola och samhälle i samverkan (HSS) vid Campus Helsingborg, Lunds universitet i samarbete med Helsingborgs stad. Konferensen sammanfaller med att Lunds universitet fyller 350 år.[läs mer]


2015-06-02

En ny forskningsrapport, Könsskillnader i turismakademin: Statistik och indikatorer för jämställdhet mellan könen avslöjar att kvinnor är markant underrepresenterade i flera gate-keeping och ledarskapspositioner i den globala...[läs mer]


2015-05-25

Den 12 maj fick ämneslärarutbildningen och Institutionen för utbildningsvetenskap vid Campus Helsingborg besök av Hekima Girls’ Secondary School, Tanzania. Både studenter och lärare var inbjudna till att lyssna till när Sr...[läs mer]


2015-05-22

Fler och större stipendier till Campus studenter och ny ordförande i Campus vänner. Den 20 maj var det åter dags att uppmärksamma och dela ut fler och större morötter i form av stipendier till några av Campus Helsingborgs...[läs mer]


2015-05-21

Bussfiler genom citystråket i Helsingborg, ett nytt p-hus i Landborgen och parkeringsplatsen på Ångfärjetomten försvinner. Det är några av de aktuella förändringar och frågor i Helsingborg som kommer debatteras och diskuteras den...[läs mer]


2015-05-12

Sara Telemo har vunnit Svensk Handels Ordförandepris på årets Retail Awards och en prissumma på 50 000 kr. [läs mer]


2015-04-27

Dialog mellan ledning och anställda, chefer som prioriterar säkerhet och rapportering av fel är viktiga faktorer för att förebygga olyckor och ohälsa på jobbet. Det skriver två forskare inom psykologi från Lunds universitet,...[läs mer]


2015-04-27

Hur kan vi öka utbytet, skapa idéer för goda projekt med ömsesidig nytta och bli bättre på att se möjligheterna med extern samverkan? Vad finns det för hinder med samverkan som behöver åtgärdas för att det ska bli verklighet?...[läs mer]


2015-04-23

Hur kan vi bli bättre på hållbar samhällsplanering och inom vilka områden är det lämpligt att samarbeta? Det var några av frågorna som diskuterades när Campus Helsingborg och Helsingborgs stad stod som värdar för en välbesökt...[läs mer]


2015-04-21

Söktrycket till Lunds universitets Campus Helsingborg är fortsatt högt. Totalt har drygt 16 000 personer sökt en utbildning vid Campus inför höstterminen 2015. Det innebär en ökning av antalet sökande med närmare 1 procent...[läs mer]


Visar post 81 till 100 av totalt 162.