lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Årets HR-forskare finns på Campus Helsingborg

2017-12-07

Behöver HR-arbetet verkligen fungera i professionella organisationer? Finns behovet? Det frågar sig vår forskare och universitetslektor Johan Alvehus, som har blivit tilldelad priset "Årets HR-forskare".


Johan Alvehus tog nyligen emot priset som "Årets HR-forskare 2017" för sin artikel Conflicting logics? The role of HRM in a professional service firm i Human Resource Management Journal. Artikeln handlar om hur anställda kringgår HR-arbetet, trots att alla anser att HR är viktigt.

– Som forskare kan det ibland kännas som att det inte finns så många som intresserar sig för vad man gör. Därför tycker jag att det är väldigt positivt att forskningen uppmärksammas på det här sättet, säger Johan Alvehus.


Johan Alvehus är forskare inom företagsekonomi vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap. Foto: Emma Larsson


Bakom priset "Årets HR-forskare" står Studentlitteratur, Institutet för Personal- och Företagsutveckling vid Uppsala universitet, tidningen Personal & ledarskap och Sveriges HR-förening. Utmärkelsen ska premiera värdefull forskning inom HRM (Human Resource Management), organisation eller ledarskap. Syftet är att sprida vetenskapligt grundad kunskap till yrkesverksamma och att bidra till ökad professionalisering.

Text: Hannah Magnusson

Motiveringen till priset:

"Johan Alvehus forskning erbjuder en teoretiskt grundad förståelse för de svårigheter hr-arbete kan stöta på i professionsbaserade organisationer. Genom att visa hur hr-initiativ och professionellt arbete följer olika institutionella logiker förklaras varför hrm ofta har svårt att nå önskade effekter. Med belysande exempel illustreras hur hr-initiativ kan anammas på en ytlig nivå, och hur detta förhindrar hr-initiativ från att få genomslag i praktiken. Det betyder inte att hrm är overksamt i professionella organisationer, men dess effekter är ofta oväntade och inte sällan underordnade den professionella logiken."