lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Årets stora samverkanskonferens i Skåne – HSS 2017

2017-02-03

HSS 2017 arrangeras den 18-19 maj i Helsingborg.

Människor skapar innovation. Därför gör vi en konferens där människor kan mötas, diskutera, inspireras och få idéer som kan växa. Konferensens teman handlar om gränssnitten mellan digitalisering, entreprenörskap och hållbarhet.

Innovation inom alla samhällsområden är nödvändig för Sveriges konkurrenskraft i framtiden. HSS 2017 är till för dig som har idéer, kunskap, erfarenhet och engagemang.

Du finns i näringslivet, högskolevärlden, på myndigheter, kommunala eller regionala verksamheter eller inom politiken.

Anmäl dig till HSS 2017


Pia Siljeklint och Ulla Boström Hjorth, projektledare för HSS 2017, berättar vad som händer under konferensen.