lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Emelie Dahlström blir programansvarig på SoPact

2017-10-18

SoPact är en accelerator för entreprenörer och organisationer som arbetar för att lösa sociala, kulturella eller miljömässiga utmaningar. Några av de startups som har medverkat i acceleratorn är I am fashion, Inga Ingenjör, GePant.se och Local Food Nods.

Emelie Dahlström blir programansvarig på SoPact med ansvar för att utveckla samverkan mellan acceleratorprogrammets sociala entreprenörer, Helsingborgs stad och forskare och studenter på Socialhögskolan vid Campus Helsingborg.


– SoPact är ett mycket intressant samverkansprojekt med syfte att stärka entreprenörer och organisationer som bidrar med lösningar på lokala och globala samhällsutmaningar. Som hemvändande skåning ser jag fram emot att få fortsätta jobba med mina stora passioner socialt entreprenörskap, mänskliga möten och samhällsutveckling i en dynamisk och progressiv region, säger Emelie Dahlström.


I samband med uppstarten av den fjärde omgången av SoPacts acceleratorprogram börjar Emelie Dahlström som programansvarig. Foto: Maria Uhr


Emelie kommer närmast från Kodcentrum, en ideell förening som gratis introducerar barn och unga till programmering och digitalt skapande. Som generalsekreterare har hon byggt upp en nationell verksamhet från grunden i nära samverkan med samarbetspartner som Spotify, Microsoft, Informator Utbildning, Sigma, Vinnova och Stockholms stad.

Emelie har en bakgrund inom internationellt utvecklingssamarbete och har jobbat i gränslandet mellan ideell sektor och näringslivet, bland annat som projektledare på Svenska PostkodStiftelsen.

Som en av medgrundarna till Sveriges första klädbibliotek Lånegarderoben har hon ett särskilt intresse för cirkulära flöden.

Kontakt

Peter Løvschall, Acceleratoransvarig
peter.lovschall@sopact.org, 072-527 19 84

Om SoPact

  • SoPact är en accelerator för entreprenörer och organisationer som arbetar för att lösa sociala, kulturella eller miljömässiga utmaningar.
  • Acceleratorn är ett samverkansprojekt som finansieras av Socialhögskolan vid Lunds universitet på Campus Helsingborg, Helsingborgs stad och Tillväxtverket och pågår mellan 2016–2018.
  • Projektets målsättning är att implementera ett acceleratorprogram som ger stöd åt 42 sociala företag som adresserar samhällsutmaningar och som verkar för en inkluderande och hållbar tillväxt i regionen Skåne/Blekinge.
  • Några av de startups som hittills har medverkat i acceleratorn är I am fashion, Inga Ingenjör, GePant.se och Local Food Nods.