lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Forskningssamarbete ska stärka modevetenskap

2016-12-14

Helsingborgs Handelsförening satsar 3 miljoner kronor på modevetenskap under 2017–2019. Foto: Marco Verch

Pressmeddelande

Sedan hösten 2012 ges Nordens enda kandidatprogram i modevetenskap vid Lunds universitet, Campus Helsingborg. Idag när utbildningen är väl etablerad och har högt söktryck vill universitetet ta nästa steg och utveckla den modevetenskapliga forskningen. Helsingborgs Handelsförening har beslutat att göra en betydande satsning på verksamheten i modevetenskap under 2017–2019.


– Handelsföreningens donation på 3 miljoner kronor är ett tydligt exempel på näringslivets samverkan med Campus Helsingborg och samtidigt ett engagemang i Helsingborgs utveckling, säger Jan Pålsson, ordförande i Helsingborgs Handelsförening.

Målet med satsningen är att knyta fler aktiva forskare och lärare med internationell profil till Lunds universitet, Campus Helsingborg. Siktet är inställt på en vidare utveckling mot masterprogram och forskarutbildning.


Philip Warkander forskar om dagens modeindustri och ser nya möjligheter att föra ut kunskapen i regionen, bland annat den aktuella frågan om bristen på hållbarhet inom branschen. Foto: Gunnar Menander


– Handelsföreningens satsning är väldigt betydelsefull för att stärka samverkan utanför universitetet. Ämnesmässigt ser detta till att vi kan utveckla forskningen, bland annat på det internationella planet. Vi får möjlighet att utöka kontakterna med universitet utomlands, som London College of Fashion och Danmarks Designskole, säger Lynn Åkesson, dekan vid Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

Modevetenskap etablerades för första gången i världen som ett självständigt teoretiskt ämne år 2006 vid Stockholms universitet. Philip Warkander blev världens första doktor i modevetenskap när han disputerade under 2013. Tillsammans med universitetslektor Pernilla Rasmussen leder han den nya satsningen.

– Jag är modevetare och ägnar mig åt samtidsforskning, till exempel bristen på hållbarhet inom modeindustrin. Den lokala närvaron i Helsingborg är viktig för att kunskapen ska komma näringslivet tillgodo. Nu kan vi ordna seminarier och öppna föreläsningar där vi engagerar företagare, helsingborgare och skåningar, säger Philip Warkander, universitetslektor i modevetenskap vid Lunds universitet.

Genom satsningen på modevetenskap får Lunds universitet, Campus Helsingborg en expansiv och dynamisk miljö inom det internationellt växande fältet Fashion Studies.

– Donationen är ännu ett tecken på den goda samverkan som finns mellan Campus Helsingborg och det omgivande samhället. Tillsammans utvecklar vi regionen, säger Jesper Falkheimer, avgående rektor för Campus Helsingborg.

– Den här donationen betyder att vi kan satsa på forskningen, som går direkt in i utbildningen utan mellanled. En modevetare måste ha bred kompetens inom bland annat modehistoria, materiallära, produktion, hållbarhetsfrågor och visuell kommunikation. Vi utbildar studenter som kan bidra med nya perspektiv i modebranschen, säger Pernilla Rasmussen, universitetslektor i modevetenskap vid Lunds universitet.


För mer information

Sven Rosenkvist, verkställande ledamot, Helsingborgs Handelsförening, 0709-144 511
Philip Warkander, universitetslektor i modevetenskap, Lunds universitet, 0734-098 523
Pernilla Rasmussen, universitetslektor i modevetenskap, Lunds universitet, 0730-857 217