lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Helsingborgs stad bidrar till att skapa tillväxt på Campus Helsingborg

2017-12-21

Annika Olsson, rektor Campus Helsingborg. Foto: Kennet Ruona

Lunds universitet och Helsingborgs stad arbetar tillsammans för att utveckla verksamheten vid Campus Helsingborg. Varje år bidrar Helsingborgs stad med medel för utvecklings- och forskningsprojekt som skapar tillväxt. Det gemensamma målet är att stärka utvecklingen av utbildning, forskning och samverkan med näringslivet och samhället.

– Det nära samarbetet vi har med Helsingborgs stad ger oss fina möjligheter att utvecklas inom de strategiska områden vi prioriterar, säger Annika Olsson, rektor vid Campus Helsingborg.

Prioriterade områden för 2018 är satsningar som skapar nya tvärvetenskapliga miljöer. Det kan också handla om finansiering för att göra ansökningar om forskningsmedel.

Projekt som har beviljats stöd från Helsingborgs stad 2018


1. Autonoma (självkörande) fordon och dess effekter för hållbar samhällsplanering

Studiens övergripande syfte är att belysa potentialen för autonoma fordon i samband med förtätningsprocesser.
Projektledare: Torleif Bramryd, Institutionen för service management och tjänstevetenskap


2. Minskning av buller och vibrationsstörningar i den byggda miljön

Forskningsprojektet syftar bland annat till att ta fram strategier som möjliggör minskade avstånd mellan byggnad och vibrationskällor såsom spårtrafik.
Projektledare: Peter Persson, Institutionen för byggvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola


3. Den digitala staden och delningsekonomin: potential och problem

Syftet med projektet är att undersöka implementeringen av digitala tjänster inom en kommun och hur de bidrar till värde för företag och invånare.
Projektledare: Mia Larson, Institutionen för service management och tjänstevetenskap


4. Medialisering av terrordåd – hur förhandlas, hanteras och framställs en destination av olika intressenter?

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka vilka strategier som finns för att hantera hot och osäkerhet kring en plats och hur mediebilder om terror kring en plats hanteras.
Projektledare: Jörgen Eksell, Institutionen för strategisk kommunikation


5. En forskningsmiljö för Internet of Things (IoT)

I detta projekt vill projektgruppen skapa en forskningsmiljö som fokuserar på Internet of Things (IoT) och som samverkar med Helsingborgs stad och företag i Helsingborgsregionen.
Projektledare: Erik Larsson, Institutionen för elektro- och informationsteknik, Lunds Tekniska Högskola


6. Etablering av en forskningsmiljö för visuell strategisk kommunikation

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för en ny forskningsmiljö kring visuell strategisk kommunikation vid Institutionen för strategisk kommunikation.
Projektledare: Asta Cepaite Nilsson, Institutionen för strategisk kommunikation


Foto: Johan Bävman