lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Hur kan service bidra till bättre hälsa och skapa en effektiv hälso- och sjukvård?

2014-12-08

- Ny bok om att leda hälsoverksamheter med fokus på service

Få områden är idag så omdiskuterade i Sverige som hälso- sjukvården och hur denna ska organiseras på bästa sätt. I den nya boken ”Health Management” förklaras fördelarna med att leda och organisera hälsoverksamheter utifrån ett serviceperspektiv. 

Hälsa och service ligger i tiden och anses vara viktiga värden för den enskilda människan, företaget och samhället i stort. God hälsa ger exempelvis ett ökat välbefinnande både för den enskilde individen och leder till högre lönsamhet för företag. Därför är behovet av friska medarbetare och en effektiv hälso- och sjukvård med hög kvalitet än viktigare. ”Det är en utveckling som ställer helt nya krav på hälsosektorns organisation, tjänster, lagstiftning och ledarskap, säger Lars Nordgren, som är en av författarna till antologin och docent i tjänstevetenskap vid Campus Helsingborg, Lunds universitet samt tidigare sjukhusdirektör”.

Hälsa och service hänger samman

Men vad händer när hälsa och service kombineras och varför är det viktigt att kombinera dessa?  Hälsa, är enligt författarna till antologin starkt förknippat med upplevelsen av en utförd tjänst och hela tjänsteprocessen. Därför är det av största vikt att verksamheterna leds och organiseras med fokus på servicen. Inom området Service Management läggs fokus just på kundernas upplevelse av en tjänst och hur kunden själv kan skapa värde av en upplevd tjänst. ”Genom att ta lärdom från dessa teorier inom Service Management kan hälso- och sjuvården bli både effektivare och uppnå högre kvalitet” menar Lars Nordgren.

Tvärvetenskapligt synsätt i boken ”Health management”

I boken redogör flera forskare vid Campus Helsingborg och Lunds universitet för hur service främjar bättre hälsa och skapar effektivare verksamheter och tjänster inom hälso- och sjukvård. Forskarna är verksamma inom olika områden som Service mangement och tjänstevetenskap, etnologi, företagsekonomi, juridik, nutrition, psykologi och sociologi. Gemensamt har det intresset för Health management, som handlar om ledning och organisering av hälsotjänster ur ett service management och tjänsteperspektiv. Det gör att boken ”Health Management” bygger på ett tvärvetenskapligt synsätt på hur service kan bidra till en bättre hälsa och effektivare hälso- och sjukvård. 

Författare till boken ”Health Management” är;

Henrik Loodin, Lars Nordgren, Su Mi Dahlgren-Park, Yvonne Granfeldt, Fredrik Nilsson, Birgitta Olsson, Agneta Planander, Ingela Steij Stålbrand, Pia Valentin Rehncrona, Ulrika Westrup, Eva Åström.

Mer om boken: Lars Nordgren docent i tjänstevetenskap och Henrik Loodin doktor i sociologi, båda vid Institutionen för Service Management, Campus Helsingborg och Lunds universitet har redigerat boken. Den kommer bland annat att användas i undervisning på kandidatprogrammet Service Management med inriktning Health, och som ett led att stärka forskningsmiljön inom health management. Den vänder sig också till läsare med intresse för service och tjänsteverksamheter.