lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kommunikationens betydelse för framgång

2016-08-29

Mats Heide leder forskningsprojektet om kommunikationens betydelse i privata och offentliga organisationer. Foto: Eva Nelsson

Forskare i strategisk kommunikation undersöker vilken betydelse kommunikationen har för till exempel varumärkesbyggande, kriser, förändringar och opinionsbildning. I samarbete med Helsingborgs stad och Sveriges Kommunikatörer driver Campus Helsingborg projektet "Den kommunikativa organisationen".

– Vi tror att resultatet kommer att ha stor betydelse för att definiera den strategiska kommunikationens betydelse i en organisation, säger Cecilia Schön Jansson, vd på Sveriges Kommunikatörer.

Bland de elva företag och organisationer som medverkar i projektet syns etablerade varumärken som IKEA och Eon, men också offentliga verksamheter som Polismyndigheten och Malmö stad. Flera av organisationerna har mer än 20 000 medarbetare.

– I så stora organisationer kan det vara en utmaning att hålla ihop kommunikationen. Vi intervjuar chefer, medarbetare och kommunikatörer och känner dem på pulsen: Vilka utmaningar står ni inför och hur fungerar det kommunikativa stödet i organisationen? säger Mats Heide, forskningsledare och professor i strategisk kommunikation.


Stockholms stad arbetar för att bygga förtroende gentemot alla målgrupper i staden. Foto: Henrik Trygg

Mats Heides forskningsområde är organisationskommunikation med ett internt perspektiv. Han har forskat om kriskommunikation och förändringskommunikation och gav nyligen ut boken Krisen inifrån tillsammans med Charlotte Simonsson.

– Oavsett om det gäller en kris eller en förändring är det samma processer som pågår inom organisationen. Det skapas osäkerhet bland medarbetarna när de inte vet vad som kommer att hända framöver, säger han.

I våras presenterade Mats Heide och hans kollegor resultaten de har kommit fram till hittills under PR- och kommunikationskonferenser i New York och Toronto.

– Vi har släppt den första delrapporten som reder ut begreppet kommunikativa organisationer. I oktober planerar vi att en kvantitativ studie med drygt 6 500 respondenter ska vara klar.

Under projektets gång har de elva organisationerna fått möjlighet att träffas och dela med sig av sina erfarenheter under konferenser vid Campus Helsingborg.

– NCC har berättat om hur de har slagit ihop HR- och kommunikationsavdelningen till en enhet med en gemensam kommunikationsdirektör. Även Helsingborgs stad har varit med och presenterat sitt varumärkesarbete, säger Mats Heide.

De kommande forskningsrapporterna lyfter fram goda exempel, men tar även upp utmaningar som organisationerna står inför, berättar han. Forskarna följer bland annat Stockholms stads arbete med att bygga förtroende gentemot sina målgrupper. Hur bemöter staden sina medarbetare, brukare, turister, elever och föräldrar?

– Stockholms nya vision är Ett Stockholm för alla. Staden arbetar mycket med bemötande och deras HR- och kommunikationsavdelning arrangerar utbildningar för att stärka det kommunikativa ledarskapet.


Text: Eva Nelsson


Fakta: Den kommunikativa organisationen

Syftet med forskningsprojektet är att fastställa kommunikationens betydelse för verksamheters framgång och hur väl de når sina mål.

Studien fokuserar på två huvudteman:
- Förtroende och ambassadörskap
- Ledning, ledarskap och medarbetarskap

Projektet löper under 2014–2017 och kommer att resultera i ett antal rapporter och artiklar i vetenskapliga tidskrifter.


Deltagande organisationer


Delrapport 1

Den kommunikativa organisationen – en diskussion av begreppet (pdf)


Kontakt

Mats Heide, forskningsledare
mats.heide@isk.lu.se, 042-35 66 14