lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

LTH storsatsar på icke-tekniska ingenjörskunskaper

2017-05-22

Marlon Abeln och Sofie Hallborn studerar till högskoleingenjörer i datateknik. Ing-dagarna har gett dem nya perspektiv på vardaglig teknik. Foto: Håkan Röjder

Nu storsatsar två av högskoleingenjörsutbildningarna vid Lunds Tekniska Högskola på att bilda sina studenter i ingenjörsrollen ur ett icke-tekniskt perspektiv. Satsningen gäller programmen Datateknik och Elektroteknik med automation på LTH i Helsingborg.


Under sina tre år på LTH får studenterna delta i flera temadagar med fokus på rollen som ingenjör och det som kallas ingenjörsmässighet.

Det samlade namnet för temadagarna är Ing-dagar. Efter ett inledande provår görs de nu permanenta.

– Det handlar om allt som studenterna bör kunna som ingenjör, men som inte är tekniskt, säger Christin Lindholm, programansvarig för de involverade utbildningarna.


Obligatoriska moment kopplade till kurs

Hon berättar att momenten inom ingenjörsmässighet kan vara etik, skrivande och internationalisering – självklart kopplade till yrkesrollen som ingenjör.

– Ing-dagarna är obligatoriska moment kopplade till kurser som studenterna läser. Just nu läser de datorkommunikation. De får då även fördjupa sig i faror och fördelar med alla digitala spår som människor dagligen lämnar efter sig. Inte bara vad en cookie är, utan vad den innebär – ur ett etiskt eller samhälleligt perspektiv, säger Christin Lindholm.


Inblick i det digitala samhället

Sofie Hallborn och Marlon Abeln läser Datateknik och kan snart lägga sitt första år som LTH-student bakom sig. De är den första årskullen som har haft Ing-dagarna som obligatoriskt inslag.

– Vi har fått ett nytt, och lite mer seriöst, perspektiv på vardagliga saker du vet existerar men kanske inte funderar så mycket på. Det är en intressant inblick i vad det digitala samhället innebär, säger Sofie Hallborn.

Marlon Abeln säger att det är ett bra komplement till deras annars ofta främst tekniska fokus.

– Dessutom får vi testa på annorlunda sätt att samarbeta, som utvecklar vårt sätt att arbeta i grupp, säger han.

Arbetet med att fördjupa studenternas icke-tekniska ingenjörskompetenser har även en frivillig del: studenterna kan certifiera sig i ingenjörsmässighet.

– Certifieringen är frivillig och kräver extra engagemang utanför undervisningen. Men med tanke på den starka efterfrågan som näringslivet har på den här typen av kunskaper är det en satsning värd att göra. Det kan vara det som avgör om en arbetsgivare väljer att anställa person a eller b, säger Christin Lindholm.


Text: Sara Hängsel