lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Mats-Ola Schulze: Vi har aldrig mött ett så engagerat Helsingborg

2016-12-01

Studenter och forskare tar emot Campus Vänners stipendier för projekt som bidrar till regionens utveckling. Foto: Campus Vänner

Två dagar efter att HIF åker ur allsvenskan deltar klubbdirektören Mats-Ola Schulze och forskaren Cecilia Cassinger i Campus Vänners stipendieutdelning vid Lunds universitet, Campus Helsingborg. De samtalar om staden, fotbollen och varumärket – vad betyder HIF för Helsingborg?


– Det var en tuff dag på jobbet i söndags. På måndagen gällde det att ta HIF framåt igen. Nu laddar vi om med nya förväntningar och drömmar, säger Mats-Ola Schulze.

Studenthuset Helsingborgen på söder fylls av framtidstro när Campus Vänners närmare sextio medlemsorganisationer delar ut höstens stipendier till studenter och forskare som på olika sätt bidrar till regionens utveckling.

Studentföreningen Agora belönas under kvällen med ett av de tio stipendierna som ska gå till föreningens nya internationella utskott. Genom språkcaféer och internationella arbetsmarknadsdagar och aktiviteter vill studenterna skapa mer mångfald i studentlivet.

En grupp studenter i strategisk kommunikation tar emot ett större stipendium för sin kampanj ”Färgstarkare Tillsammans”, som även den står upp för delaktighet och allas lika värde.

– Om vi kan bekämpa utanförskap – som ofta är en riskfaktor – kan det i sin tur bekämpa extremism, säger projektledaren Emelie Rydén.


HIF:s klubbdirektör Mats-Ola Schulze och forskaren Cecilia Cassinger samtalar om det ömsesidiga förhållandet mellan idrottsföreningen och staden. Foto: Campus Vänner


Gemenskap är en av HIF:s viktiga ledstjärnor, något som Mats-Ola Schulze flera gånger återkommer till under samtalet med Cecilia Cassinger om klubbens varumärke.

– Visionen är att vi tillsammans skapar en mötesplats för alla. Tillsammans är ett inkluderande begrepp – fotboll är globalt sett den bästa integrationsmotorn. Vi vill att många kommer till matcherna på Olympia. Och vi vill gärna att näringslivet engagerar sig, säger han.

Enligt visionen inför år 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag.

– Vi vill att Helsingborg ska vara en attraktiv studentstad och därför har vi satsat mycket på Campus Helsingborgs utveckling. Den senaste tiden har många nya studentbostäder byggts och i anslutning till det har vi etablerat Helsingborgen där studenterna kan plugga, umgås och ha kul ihop, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson.

Men varumärket är en komplex process, menar Cecilia Cassinger som är forskare i strategisk kommunikation vid Campus Helsingborg.

– Städer har ett geografiskt läge, invånare, klimat och språk – sådant som kan vara svårt att ändra på. Helsingborg består av många varumärken, så kallad co-branding. För att det ska lyckas kräver det samstämmighet om värderingar och kärnvärden, säger hon.

Svaret på den inledande frågan då, varför är HIF så viktigt för Helsingborg?

– Vår historik och Olympia med anor från 1907, allt engagemang och att så många bryr sig, säger Mats-Ola Schulze.

Eva Nelsson