lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Nya masterutbildningar inom hållbarhet och den kreativa sektorn

2018-11-14

Inriktningen mot kultursektorn vänder sig till den som arbetar eller vill arbeta inom kulturella, kreativa eller idéburna verksamheter.

Masterprogrammet i service management får två nya inriktningar nästa år. Studenter kan välja att specialisera sig inom hållbara tjänster eller lära sig ledarskap inom den kreativa sektorn.

Hållbarhet och tjänster är ett tema som involverar ett stort antal forskare vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap. Från och med nästa år kan studenterna läsa en utbildning där hållbara tjänster är fokus.

Ett annat område där det behövs fördjupad kunskap om service management är i den kreativa och idéburna sektorn. Hittills har man där hänvisats till traditionella utbildningar i företagsekonomi, men dessa modeller passar inte alltid verksamheten.

Ledarskap inom den kreativa och idéburna sektorn

Katja Lindqvist är universitetslektor och en av dem som har arbetat med den nya inriktningen Culture and creativity management.

Varför behövs den nya inriktningen på masterprogrammet?

– Det finns många framgångsrika konstnärer och kreatörer liksom personer som är engagerade i den civila sektorn. De drivs av starka visioner, men för att vara långsiktigt framgångsrik måste man kunna samarbeta över tid med andra människor och organisationer. Det är en kunskap som vi kan förmedla inom den här utbildningen.

Katja Lindqvist beskriver hur drivkrafterna ser delvis olika ut i samhället, medan organisering och ledning av verksamheter också har gemensamma aspekter.

– Ett annat exempel är att studenterna ska förstå den stora skillnaden mellan att organisera projekt och en löpande verksamhet.

Inriktningen vänder sig till den som arbetar eller vill arbeta inom kulturella, kreativa eller idéburna verksamheter, eller inom det offentliga med relaterade frågor.

– Masterprogrammet erbjuder en fördjupning inom områden som saknas på grundutbildningar inom exempelvis humaniora, säger Katja Lindqvist. Man får en bred kompetens inom service management som är värdefull både för den som vill frilansa och den som arbetar inom en stor eller mindre organisation. Den lämpar sig särskilt för den som vill ha en arbetsledande roll.

Hållbart ledarskap och hållbara tjänster

Universitetslektor Christian Fuentes koordinerar inriktningen Sustainable service management och undervisar på masterprogrammet. Han lyfter fram två perspektiv som gör utbildningen aktuell.

– Miljöeffekterna påverkar alla områden men verkar påverka tjänstesektorn i extra hög grad och det gör det angeläget att ha hållbarhetskompetens inom tjänsteorganisationer. Det finns ett behov av hållbart ledarskap. Det omvända gäller också, att tjänster framställs som en lösning på problemet. Exempelvis tjänsteinnovation som gör det enklare att dela, låna eller hyra istället för att äga.

Masterprogrammet i service management är en tvärvetenskaplig, samhällsvetenskaplig utbildning. Det gör den nya hållbarhetsinriktningen unik.

– De flesta masterutbildningar inom hållbarhet är naturvetenskapliga, det är få som handlar om samhällsvetenskap, berättar Christian Fuentes. Och det finns ingen annan som handlar om tjänster. Vi behöver den här kompetensen om vi ska kunna ta oss an de komplexa hållbarhetsproblem vi ser idag.

Till vem vänder sig utbildningen?

– Den vänder sig till alla som är intresserade av hållbarhet och management. Och kanske speciellt de som tycker att tjänster och tjänstebranschen är ett viktigt och intressant område. Det kan vara den som har en managementutbildning i grunden och vill specialisera sig inom hållbarhet. Det kan också vara tvärtom, att man har läst hållbarhet eller något annat ämne och vill fördjupa sig inom management men med en hållbarhetsinriktning. Vi tror att hållbarhetsinriktningen är viktig för samhället och kan utgöra en konkurrensfördel för de som väljer att specialisera sig inom detta.

Vad kan man arbeta med efter utbildningen?

– Det kan handla om utpräglade hållbarhetsroller, exempelvis CSR-ansvarig eller att marknadsföra hållbarhet, men det kan också vara att man tar med sig hållbarhetsperspektivet i sitt ledarskap och i andra befattningar, avslutar Christian Fuentes.

Läs mer om inriktningen Culture and creativity management (eng)

Läs mer om inriktningen Sustainable service management (eng)

Av: Sara Norberg