lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Magnus Adenskog: Jag vill att Campus Helsingborg syns mer i debatten

2017-10-19

Cecilia Fredriksson, professor vid Campus Helsingborg, deltar i det populära "Debatt i Lund". Foto: Gunnar Menander

Han kommer närmast från tjänsten som forskningsrådgivare vid Högskolan Kristianstad, men har samlat mest erfarenhet av samverkan genom sin egen forskning. Nya samverkanskoordinatorn Magnus Adenskog vill vara en tydlig väg in till Campus Helsingborg.


– Det ska vara enkelt att ta kontakt med oss och jag är gärna med på det första mötet med universitetet. Min roll är att vara förmedlare och lotsa alla som hör av sig vidare till ”rätt” lärare, forskare eller student, säger han.

Det har gått mindre än två månader sedan Magnus Adenskog började sin nya tjänst som samverkanskoordinator på Campus Helsingborg, men han har redan en tydlig bild av hur han vill utveckla samarbetet med det omgivande samhället.

Att göra Lunds universitet mer synligt i samhällsdebatten i Helsingborg är ett av områdena han prioriterar. Ett annat är den kreativa mötesplatsen Think Open Space, som är en av samverkansytorna Magnus vill jobba vidare med. Här kan forskare, studenter, företag och kommuner mötas på ett naturligt sätt över en kopp kaffe eller genom något av alla event som arrangeras.


Magnus Adenskog förmedlar kontakter mellan universitetet och näringsliv och organisationer i regionen.
Foto: Kennet Ruona


– Jag vill koppla ihop Campus Helsingborg med alla innovationsverksamheter som finns i regionen. Bland annat finns Mindpark, VentureLabs inkubator och acceleratorn Think i samma byggnad som oss. Campus Helsingborg är en öppen organisation och det finns en stor vilja att jobba med utveckling och praktik ute i olika verksamheter.

Magnus Adenskog titulerar sig också som samverkansforskare och disputerar i statsvetenskap vid Örebro universitet under nästa år. I sin forskning tittar han på samverkan mellan akademin och det omgivande samhället – företag, offentliga organisationer, intresseorganisationer och kommuner.

– Mitt forskningsområde är demokratiska innovationer inom offentlig verksamhet. Jag studerar hur medborgardialog och delaktighet fungerar på nätet. Det kan till exempel innebära att en kommun har en webbplats där de uppmanar medborgarna att komma in med förslag och på så sätt påverka politiska beslut.

Hur kan företag och organisationer samarbeta med universitetet?

– Examensarbeten är en klassisk samarbetsgrej. Det kan också vara praktikplatser, studentmedarbetare, utvecklingsprojekt, uppdragsutbildning eller forskning – både små och stora projekt är välkomna. Idag när utvecklingen går så snabbt kan det vara en fördel att jobba i kortare forskningsprojekt.

Magnus Adenskog

Ålder: 32 år
Bor: i Helsingborg
Familj: Fru och två barn.
Aktuell som: ny samverkanskoordinator på Campus Helsingborg och disputerar snart i statsvetenskap.
Intressen: läsa skönlitteratur, musik, fiske och naturupplevelser. Men familjen tar upp 80 procent av livet just nu!
Kontakt: magnus.adenskog@ch.lu.se, 042-35 66 05


Text: Eva Nelsson