lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ökande turism orsakar problem i städerna

2018-11-19

Deltagare i det nya projektet (från vänster): Maria Månsson, Jörgen Eksell, Cecilia Cassinger, Michael Johansson, Lena Eskilsson och Jan Henrik Nilsson.

För att utveckla innovativ kunskap och strategier som motverkar de problem som skapas av ökad turism genomförs en studie av turiststaden Helsingborg och vänorterna Pärnu i Estland och Dubrovnik i Kroatien. Även andra viktiga turiststäder, som exempelvis Stockholm och Köpenhamn, kommer att inkluderas i studien.

Ett nytt forskningsprojekt vid Lunds universitet ska undersöka de problem som orsakas av ökad turism till städer. Projektet finansieras av Formas med 19,2 miljoner kronor och kommer att pågå under fyra år.

Antalet turister i städer förväntas öka i framtiden och med turisterna ökar även de problem som påverkar städers hållbarhet. Problemen är av olika karaktär, vilket kräver breda lösningar. Därför är det inte tillräckligt att arbeta enbart med utgångspunkt i hållbarhet, utan även ekologiska, sociala, kulturella, ekonomiska och kommunikativa perspektiv är betydelsefulla.

Dubrovnik i Kroatien är en av de turiststäder som forskarna undersöker för att ta reda på vilka samhällsproblem som orsakas av växande turism. Foto: Pixabay

– Vi kommer att utreda hur ekosystemtjänster i stadsmiljöer kan bevaras och utvecklas genom ökad kunskap om turismens miljöeffekter, säger deltagarna i forskargruppen.

Projektet genomförs i samarbete mellan forskare vid Institutionen för strategisk kommunikation och Institutionen för service management och tjänstevetenskap på Campus Helsingborg.

– Strategisk kommunikation, ekosystemtjänster och hållbarhetsstrategier kan bidra med lösningar på några av de samhällsproblem som skapas av växande besöksströmmar till städerna, menar forskarna i projektet.

Kontakt

Jörgen Eksell, forskare vid Institutionen för strategisk kommunikation
jorgen.eksell@isk.lu.se, 042-35 66 17

Maria Månsson, forskare vid Institutionen för strategisk kommunikation
maria.mansson@isk.lu.se, 042-356547