lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Pressinbjudan: Lunds universitets samverkanskonferens HSS 2017 i Helsingborg

2017-05-11

HSS 2017 tar plats i havsnära miljöer: Helsingborgs stadsteater, Dunkers kulturhus och Helsingborgs Konserthus. Foto: Johan Persson

Människor skapar innovation. Därför gör vi en konferens där människor kan mötas, diskutera, inspireras och få idéer att växa. 18–19 maj pågår HSS 2017 på Helsingborgs stadsteater, Dunkers kulturhus och Helsingborgs Konserthus. Konferensen innehåller mer än 40 programpunkter som handlar om innovation och utveckling genom samverkan: presentationer av case, aktuell forskning, paneldiskussioner, workshops, Speakers’ corner och Speed meeting.

– Samverkan är ett naturligt och berikande uppdrag för ett universitet. Personligen ser jag samverkan som en viktig del i både utbildning och forskning – och det är ett signum här på Campus Helsingborg, säger Annika Olsson, rektor vid Campus Helsingborg.

Konferensens teman handlar om gränssnitten mellan digitalisering, entreprenörskap och hållbarhet. HSS 2017 samlar aktörer från hela landet inom näringslivet, högskolevärlden, myndigheter, kommunala eller regionala verksamheter och politiken.

– Om vi ska kunna lösa de svåra utmaningar som vi står inför är det nödvändigt att vi kan samarbeta med olika aktörer, alltifrån akademi till näringsliv och andra som finns i vår stad. Campus Helsingborg är otroligt skickliga på att ha nära relationer med kommunerna i nordvästra Skåne och näringslivet som finns här, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Torsdagen den 18 maj inleds med en ”powerstart” där Michael Jacob, ämnesråd på Näringsdepartementet och Anders Jörnesten, departementssekreterare vid Utbildningsdepartementet deltar. Konferensens moderator Catarina Rolfsdotter-Jansson samtalar med Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz och Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg. Under dagen presenteras ett potpurri av exempel på innovationsdriven och behovsdriven utveckling: Se program för torsdag den 18 maj

Fredagen den 19 maj ägnas åt en av världens främsta forskningsanläggningar, the European Spallation Source (ESS) i Lund. Pia Kinhult, strategisk rådgivare på ESS och Örjan Sölvell, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm belyser potentialen för regional och nationell utveckling runt ESS. Under fredagen får konferensdeltagarna också möjlighet att höra det senaste inom samverkan i Speakers’ corner eller delta i interaktiva forskningsseminarier, Paper sessions: Se program för fredag den 19 maj

Konferensen är en del i Lunds universitets 350-årsfirande. Se hela programmet för HSS 2017

HSS 2017 arrangeras av Lunds universitet i samarbete med flera partners: Företagarna, Handelskammaren, Handelsrådet, Helsingborgs stad, Region Skåne, SIRA, SNITTS, Studieförbunden, Svenskt Näringsliv, Sveriges kommuner och landsting, Tillväxtverket, UniLink, Vetenskap och allmänhet, Vetenskapsrådet och Vinnova.


Presskontakt

Pia Siljeklint, samverkanskoordinator
Lunds universitet, Campus Helsingborg
pia.siljeklint@ism.lu.se, 070-640 48 09

Ulla Boström Hjorth, samverkansansvarig
Lunds universitet, Sektionen Forskning, samverkan och innovation
ulla.bostrom_hjorth@fsi.lu.se, 070-525 82 22