lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ryktesspridning på sociala medier ökar otryggheten i våra städer

2018-09-04

Otrygghet är ett politiskt slagträ i valet – även i Helsingborg. Men rykten som får stor spridning och tillskrivs betydelse är inte alltid baserade på faktiska händelser, menar Cecilia Cassinger och Ola Thufvesson.

I en ny undersökning, som forskarna har utfört tillsammans med Jörgen Eksell och Maria Månsson vid Institutionen för strategisk kommunikation, visas hur ogrundad rädsla nu även sprids digitalt.

Det är inget nytt att rykten bidrar till att göra platser farligare än vad de egentligen är. Men studien visar att sociala medier trappar upp hastigheten och problematiken.

– Det är svårt att säga vad som skapar självupplevd otrygghet. Fysiska trygghetsåtgärder i stadsmiljön för att förebygga brott, våld och terrorattacker – som starkt upplysta parker utan buskar och övervakningskameror, betonghinder och fler poliser – ökar bara känslor av trygghet i begränsad utsträckning, säger Cecilia Cassinger och Ola Thufvesson.

Trygghetsåtgärderna behöver kompletteras med kommunikationsinsatser, som kan fånga upp och motverka ryktesspridningen, enligt forskarna. Idag förmedlas rykten snabbt och globalt i digitala medier, vilket ökar komplexiteten och gör dem svåra att kontrollera.

– Ett sätt för kommuner att motverka att digitala rykten får fäste och att upplevd otrygghet förstärks är att gynna en stadsmiljö som bjuder in till fysiska möten och samtal mellan människor. Det digitala får aldrig bli annat än ett komplement till det riktiga stadslivet, menar Cassinger och Thufvesson.