lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Stark Sverigebild trots falska nyheter

2017-11-06

James Pamment och Cecilia Cassinger vid Institutionen för strategisk kommunikation deltog i lanseringen av Svenska institutets nya rapport om Sverigebilden. Foto: Tarjei Mo

Sverige förknippas ofta med öppna landskap, jämställdhet, demokrati och innovation. I utländska medier är det inte sällan en annan bild som målas upp. Vilseledande information får stor spridning – inte minst under valdebatten i USA. Men Svenska institutets undersökning visar att amerikaner och kanadensare har blivit mer positiva till Sverige det senaste året.

– Sverigebilden är väldigt aktuell i USA. Bernie Sanders använder Sverige som exempel på föregångsland, medan Donald Trump svartmålar landet och vår migrationspolitik. Falska nyheter sprids snabbt i sociala medier, säger James Pamment, forskare vid Institutionen för strategisk kommunikation.

I veckan presenterade Svenska institutet sin nya rapport om bilden av Sverige i Kanada och USA. James Pamment och forskarkollegan Cecilia Cassinger deltog i lanseringen på Sveriges ambassad i Washington och det svenska konsulatet i New York.

– Eftersom jag är specialiserad på offentlig diplomati och Cecilia studerar platsvarumärken kan vi addera fler perspektiv till Svenska Institutets studie. Vi är med i en rådgivande grupp och har skrivit en slutkommentar i rapporten, berättar James Pamment.


29 procent av amerikanerna och 15 procent av kanadensarna upplever att de har fått en mer positiv bild av Sverige det senaste året. Foto: Naturvårdsverket, Michael Engman/ Engmanbild.


Studien har utförts av Jacob Stenberg, som är disputerad vid Lunds universitet och analytiker på Svenska institutet. Omkring 5 000 personer i USA och Kanada har intervjuats om sin uppfattning av Sverige.

Resultatet visar att 29 procent av amerikanerna och 15 procent av kanadensarna upplever att de har fått en mer positiv bild av Sverige under det senaste året. Mest positiva är unga i storstäder.

– Syftet med attitydundersökningen är att jämföra mediebilden med den uppfattade bilden – så som nordamerikanerna faktiskt upplever Sverige. Det är förvånande att bilden av Sverige är så positiv med tanke på att det spridits så mycket negativ information i nordamerikansk media. Sverige uppfattas mest positivt av de nordiska länderna även om skillnaden inte är så stor, säger Cecilia Cassinger.

Hon menar att en förklaring till detta är att det tar lång tid att skapa en positiv bild av ett land, vilket också innebär att bilden av Sverige är motståndskraftig.

– Ofta grundar sig bilden av Sverige på stereotyper, som blondiner och det kalla klimatet. Sådana invanda föreställningar är svåra att förändra enbart genom ryktesspridning i sociala medier.

Läs rapporten på Svenska institutets webbplats


Text: Eva Nelsson