lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Studenter från hela världen välkomnades på Arrival Day

2016-08-22

På Arrival Day vid Lunds universitet den 16 augusti välkomnades studenter från mer än 110 olika länder. De största studentgrupperna kommer från Tyskland, USA, Storbritannien, Nederländerna, Frankrike, Kina och Kanada.

Arrival Day pågick under hela tisdagen kl. 9.00-20.00. De internationella studenterna blev mottagna av sina faddrar vid Kastrup och stationen i Lund och skjutsades därefter till AF-borgen där de "checkades in", tog emot bostadsnycklar och fick köpa biljetter till välkomstaktiviteter.

Studenterna som jobbade som faddrar under dagen skjutsade sedan studenterna till deras studentboenden.

Under Arrival Day arbetar omkring 80 faddrar ideellt för att hjälpa de nya studenterna. På plats i AF-borgen i Lund finns också drygt 60 medarbetare från Lunds universitet.

Inför höstterminen har cirka 1 300 lediga bostäder fördelats till internationella studenter via universitetets bostadsservice LU Accommodation. Studenterna fick även hjälp med bostäder via studentkårernas andrahandsförmedling Bopoolen, som också fanns på plats under dagen.