lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Studentkonsulter stärker Skånes näringsliv

2017-09-29

Förra året genomförde Lunicores konsulter 110 projekt, vilket motsvarade över 10 000 konsulttimmar. Foto: Johan Lindvall

Ett drygt år har Lunicore, ett av Nordens största studentdrivna konsultbolag, haft regionkontor i Helsingborg. Melitta, Trelleborg och Sölvesborgshem är några av företagen som anlitar studentkonsulter från Lunds universitet.


Inför år 2020 vill Lunicore fördubbla sin omsättning och öka antalet medarbetare från dagens omkring 85 konsulter till 200.

– Alla projekt är välkomna. Vi bidrar med den senaste kunskapen från universitetet och har studenter som är väldigt drivna och sugna på att arbeta, säger Philip Björklund, regionchef för Lunicore i Helsingborg och nyutexaminerad student i service management.

Vissa företag vet inte riktigt vad de behöver och då kan konsulterna lyfta fram aspekter som inte varit synliga tidigare, berättar Niklas Hellgren. Precis som Philip har han nyligen börjat tjänsten som regionchef i Helsingborg. Parallellt med halvtidsuppdraget är han student i service management vid Campus Helsingborg.

– Våra konsulter jobbar i dynamiska team. Om vi sätter samman en grupp med en byggnadsingenjör, en kommunikatör och en service management-student får vi en konstellation som skapar nytänkande, säger han.


Philip Björklund och Niklas Hellgren är regionchefer för Lunicore i Helsingborg. Foto: Eva Nelsson


När Philip och Niklas tar emot en förfrågan från ett företag återkommer de med ett projektförslag som innehåller tidsplan och offert. Så långt är det kostnadsfritt.

– Kundrelationsbyggandet är viktigt. Vi träffar företag och tar reda på vad de gör för att kunna matcha det mot studenternas kompetens, säger Philip Björklund.

Den globala industrikoncernen Trelleborg har med hjälp av Lunicore i Lund tagit reda på vilka av deras 100 producerande enheter som finns i områden där vatten är en bristvara. Sölvesborgshem har anlitat studentkonsulter för att undersöka hur ”the Internet of Things” påverkar bostadsbranschen och på vilket sätt bolaget kan möta trenden.

– Vi har också gjort en övergripande strategi för hur Melitta kan använda sociala medier och andra digitala kanaler för att engagera sina kunder. Syftet är att öka synligheten och stärka varumärket, säger Niklas Hellgren.

Det finns stor potential för verksamheten i Helsingborg, menar Philip och Niklas.

– Vi brukar gå på näringslivsträffar som Helsingborgs stad bjuder in till och träffar allt ifrån enmansbolag till stora företag. Helsingborg har ett starkt driv från näringslivet.

Fakta Lunicore

  • Grundades 2002 i Lund av två ekonomistudenter som ville göra det lättare för studenter att komma i kontakt med företag.
  • Bolaget har huvudkontor i Lund och regionkontor i Helsingborg.
  • Har omkring 85 medarbetare, varav 14 studerar vid Campus Helsingborg.
  • Ägs till 90 procent av Lunds universitet.
  • Under 2016 genomfördes 110 projekt som omfattar cirka 10 000 konsulttimmar.
  • 2016 omsatte bolaget 5,6 Mkr.


Text: Eva Nelsson