lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Vetenskapsvecka 6–12 mars: "Blir världen bättre?"

2017-03-06

Vetenskapsveckan "Blir världen bättre?" ingår i Lunds universitets 350-årsjubileum.

Det verkar nästan inte finnas något slut på de stora globala utmaningar som vi måste hantera. Samtidigt finns det ljuspunkter i mörkret. Lunds universitet firar sitt 350-årsjubileum genom en vetenskapsvecka med temat ”Blir världen bättre?” där hot och möjligheter diskuteras ur många olika synvinklar. Veckan är den första av fem som arrangeras under året.


Den första vetenskapsveckan pågår mellan den 6–12 mars i Lund och innehåller nästan 20 öppna seminarier, aktiviteter och debatter.

Det verkar nästan inte finnas något slut på stora globala utmaningar som vi måste hantera, som ett varmare klimat, ökande klyftor mellan rika och fattiga, giftiga utsläpp och nya typer av sjukdomar, brist på rent vatten, kränkningar av mänskliga rättigheter, ojämlikhet mellan män och kvinnor och mycket mer.

Å andra sidan ser vi glimtar i mörkret. Global tillväxt där flera länder rör sig från fattiga till medelinkomstländer, minskad spädbarnsdödlighet och längre livslängd och en stark teknologisk utveckling som kan erbjuda lösningar på globala problem. Men är det tillräckligt? Och vilken typ av värld är det vi lämnar efter oss till kommande generationer?

Temaveckan ”Blir världen bättre?” är en del av universitetets jubileumsfirande där vi bjuder in framstående forskare från både Lund och andra delar av världen som ger sin syn på vart världen är på väg. Representanter från organisationer och myndigheter kommer också att vara på plats. Perspektiven blir skiftande, såväl ekonomiska och samhällsvetenskapliga som kulturella och filosofiska.

Huvudsymposierna tisdagen den 7 mars med utrikesminister Margot Wallström och andra gäster kommer att live-sändas på www.lu.se/battre-varld.

Program för vetenskapsveckan Blir världen bättre? (PDF 850 kB)

Läs mer om vetenskapsveckorna och 350-årsjubileet