lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Om Campus Helsingborg

Lunds universitet, Campus Helsingborg bedriver gränsöverskridande utbildning och forskning i nära samverkan med företag och offentlig sektor. Vi erbjuder vetenskapliga, unika och yrkesorienterade utbildningar som attraherar en mångfald av studenter. Campus Helsingborg bedriver internationellt förankrad forskning inom områden som utnyttjar och förstärker den regionala utvecklingen.


På Campus Helsingborg finns omkring 150 medarbetare och 10 procent av Lunds universitets studenter. Här studerar mer än 4 200 studenter strategisk kommunikation, service management, modevetenskap och juridik eller utbildar sig till socionomer och ingenjörer. Som student i Helsingborg har du goda möjligheter att skapa kontakter med näringslivet i Köpenhamnsregionen.

Vi bedriver forskning i socialt arbete, utbildningsvetenskap och teknik, men också inom nya akademiska ämnen som strategisk kommunikation, modevetenskap och service management. Vi vet att gränsöverskridande samarbeten bidrar till att hitta lösningar på framtidens utmaningar. Därför jobbar Campus Helsingborg med tvärvetenskaplig utbildnings- och forskningsverksamhet i nära samarbete med näringslivet och offentliga organisationer i regionen.

På Lunds universitet är fler än 41 000 studenter och 7 500 anställda från hela världen verksamma främst i Lund, Malmö och Helsingborg. Vi har en tydlig internationell profil och samarbetar med 600 partneruniversitet i mer än 70 länder.

Ett av de hundra bästa i världen

Lunds universitet har i flera år rankats som ett av de hundra bästa universiteten i världen. Några av faktorerna som jämförs i rankingarna är kvalitet på utbildning, forskning, undervisning, innovationer och internationalisering.

Läs mer på några av de ledande rankingarnas webbplatser:

Times Higher Education World University Rankings

QS Topuniversities

Academic Ranking of World Universities (Shanghairankingen)

Världsledande forskningsanläggningar

Två av världens ledande materialforskningsanläggningar byggs just nu i Lund: MAX IV-laboratoriet, som blir den ledande synkrotronljusanläggningen i världen, samt den europeiska forskningsanläggningen ESS, som kommer att ha världens mest kraftfulla neutronkälla. De båda anläggningarna kommer att få en avgörande betydelse för framtidens vetenskapliga och industriella utveckling.

Läs mer om ESS och Max IV