lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Om Campus Helsingborg

Lunds universitet, Campus Helsingborg präglas av gränsöverskridande utbildning och forskning i nära samverkan med företag och organisationer. Vi erbjuder vetenskapliga, unika och yrkesorienterade utbildningar som attraherar en mångfald av studenter.


På Campus Helsingborg finns omkring 150 medarbetare och 10 procent av Lunds universitets studenter. Här studerar mer än 4 000 studenter strategisk kommunikation, service management, modevetenskap och juridik eller utbildar sig till socionomer och ingenjörer.

Campus Helsingborg bedriver internationellt förankrad forskning inom områden som utnyttjar och förstärker den regionala utvecklingen.

Campus Vänner är en ideell organisation som verkar för bästa möjliga utbyte mellan studenter på Campus Helsingborg och det regionala näringslivet.

På Lunds universitet är fler än 40 000 studenter och 7 600 medarbetare från hela världen verksamma främst i Lund, Malmö och Helsingborg. Vi har en tydlig internationell profil och samarbetar med 600 partneruniversitet i 67 länder.


Ett av de hundra bästa i världen

Lunds universitet har i flera år rankats som ett av de hundra bästa universiteten i världen. Några av faktorerna som jämförs i rankingarna är kvalitet på utbildning, forskning, undervisning, innovationer och internationalisering.

Läs mer på några av de ledande rankingarnas webbplatser:

Times Higher Education World University Rankings

QS Topuniversities

Academic Ranking of World Universities (Shanghairankingen)