lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Institutioner

Institutionen för kulturvetenskaper

Institutionen för kulturvetenskaper ger kandidatprogrammet i modevetenskap vid Campus Helsingborg. En viktig del i institutionens arbete är att lyfta fram humanistiska perspektiv och studier av kultur och alla dess skiftande yttringar och tolkningar. Institutionen ingår i de Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Institutionen för service management och tjänstevetenskap är med drygt 800 studenter den största institutionen på Campus Helsingborg och tillhör den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionen inriktar utbildning och forskning på serviceorganisationer, framförallt inom hälsa, hotell och restaurang, detaljhandel, turism och logistik.

Institutionen för strategisk kommunikation

Institutionen för strategisk kommunikation vid Campus Helsingborg har flest studenter, lärare och forskare i Sverige inom området strategisk kommunikation. Institutionen ingår i den Samhällsvetenskapliga fakulteten och är en av de största enheterna inom strategisk kommunikation i Europa.

Institutionen för utbildningsvetenskap

Institutionen för utbildningsvetenskap är en ung institution inom de Humanistiska och teologiska fakulteterna. Institutionen ger ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 och gymnasiet. Med start 2017 flyttar institutionen successivt all sin verksamhet till Lund.

LTH Ingenjörshögskolan

LTH Ingenjörshögskolan tillhör fakulteten Lunds Tekniska Högskola, en av Sveriges få kompletta tekniska högskolor. Vid Ingenjörshögskolan i Helsingborg utbildas högskoleingenjörer inom byggteknik, datateknik och elektroteknik.

Socialhögskolan

Socialhögskolan tillhör den Samhällsvetenskapliga fakulteten och har 1200 studenter i Helsingborg och Lund. Den största utbildningen vid institutionen är Socionomprogrammet. Socialhögskolan har ett väl utbyggt samarbete med universitet och högskolor över hela världen.