lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Krishantering

Målsättningen med Lunds universitets hanteringsprinciper innebär att universitetet ska skapa en effektiv och robust kris- och katastrofhantering på alla plan inom organisationen, oavsett händelse.


Ansvarsprincipen - den som ansvarar för en verksamhet i normaltillstånd ansvarar på samma sätt för verksamheten vid en kris eller katastrofsituation.
Likhetsprincipen - verksamhetens lokalisering och organisation ska så långt som möjligt vara den samma under kris som i normaltillståndet.
Närhetsprincipen - krisen ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.
Resursprincipen – verksamheten ska få det stöd som den behöver och begär för att hitta vägar ut ur krisen.
Normalprincipen – all hantering ska utgå från normaltillståndet med effektivare arbetssätt samt undvikande av krångel. I övrigt gäller att tillämpa situationsanpassat ledarskap.

Krishantering

Handlingsplan för krissituationer vid Campus Helsingborg 2018
Riktlinjer kris- och katastrofhantering vid Lunds universitet (pdf 55 kB)

I nödsituation – ring 112 (0112 internt)

Glöm inte att slå nolla före när du ringer från en intern telefon.

Universitetets larmtelefon: 046-222 07 00 (20 700 internt)

Om du behöver komma i kontakt med väktare eller universitetets beredskapsperson, ring 20 700. Från utlandet ringer du +46 46 222 07 00.

Kontakt

Per Gustafson
Säkerhetschef
+46 46 222 37 48
Per.Gustafson@bygg.lu.se

Om något händer - viktiga telefonnummer