lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ledning och styrelse

Annika Olsson är rektor vid Lunds universitet, Campus Helsingborg sedan den 1 januari 2017. Rektor har en sammanhållande och strategisk funktion och är chef över delar av den gemensamma verksamheten.


På Campus Helsingborg finns en gemensam verksamhet som består av rektor, en utvecklingsenhet, IT-support, studenthälsa, studievägledning, bibliotek, reception, lokalvård och vaktmästeri.

Campus Helsingborgs styrelse är sammansatt av allmänrepresentanter, representanter från fakulteter vid Lunds universitet och student- och personalföreträdare. Styrelsen har ansvar för den strategiska planeringen.

Styrelse

Ledamöter

 • Annika Mårtensson, prorektor, Lunds Tekniska Högskola
 • Bo-Anders Jönsson, prodekan, Naturvetenskapliga fakulteten
 • Cecilia Lundberg, vicedekan, Medicinska fakulteten
 • Charlotte Simonsson, prefekt, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Christer Eldh, prefekt, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
 • Eva Ryrstedt, prodekan, Juridiska institutionen
 • Annika Olsson, rektor, Campus Helsingborg
 • Jana Holsanova, prefekt, Institutionen för utbildningsvetenskap
 • Lars Berggren, professor, Historiska institutionen
 • Christofer Edling, prodekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg
 • Pontus Bodelsson, verkställande direktör Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan
 • Johan Cederberg, student
 • Johanna Björkman, student
 • Caroline Ljungqvist, student