lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ledning och styrelse

Annika Olsson är rektor vid Lunds universitet, Campus Helsingborg sedan den 1 januari 2017. Rektor har en sammanhållande och strategisk funktion och är chef över Utvecklingsenheten.


På Campus Helsingborg finns en gemensam verksamhet som består av rektor, en utvecklingsenhet, leverantör av IT-tjänster, studentservice, bibliotek, reception, lokalvård och vaktmästeri.

Campus Helsingborgs styrelse är sammansatt av: ordförande, rektor vid Campus Helsingborg, två allmänrepresentanter, representanter från fakulteter och institutioner samt tre studentrepresentanter. Styrelsen har ansvar för den strategiska planeringen.

Ledamöter i styrelsen

 • Bo Ahrén, ordförande, vicerektor för samverkan vid Lunds universitet
 • Annika Olsson, rektor Campus Helsingborg
 • Ann-Kristin Wallengren, prodekan, Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Elsa Trolle Önnerfors, vicedekan, Juridiska fakulteten
 • Annika Mårtensson, prorektor, Lunds Tekniska Högskola
 • Erik Renström, dekan, Medicinska fakulteten
 • Christofer Edling, dekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • James Pamment, prefekt, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Annette Svingstedt, prefekt, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
 • Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg
 • Carin Stoeckmann, VD Byggmästar'n i Skåne
 • Tre studentrepresentanter