lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Mål och strategier

Verksamhetsprofil

Lunds universitet, Campus Helsingborg ska bedriva gränsöverskridande utbildning och forskning i nära samverkan med företag och offentlig sektor. Vi erbjuder vetenskapliga, unika och yrkesorienterade utbildningar som attraherar en mångfald av studenter. Campus Helsingborg bedriver internationellt förankrad forskning inom områden som utnyttjar och förstärker den regionala utvecklingen.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse: Året i korthet 2017 (PDF, 36 MB)


Strategisk plan

Strategi för Campus Helsingborg 2015-2017 (pdf 300 kB)

Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026 (pdf 468 KB)

Mål

Utbildning

 • Att öka utbildningsvolymen genom att förlägga fler platser i Helsingborg samt genom utveckling av befintliga program och kurser.
 • Att förbättra studiemiljön genom att förbättra lokaler, omgivning och tillgänglighet.
 • Att utveckla mångfalden bland studenter, bland annat genom regionala insatser för breddad rekrytering.
 • Att öka utbildningsutbudet som ges på engelska och utveckla internationella samarbeten.

Forskning

 • Att vidareutveckla etablerade forskningsplattformar och initiera nya inom institutioner och verksamheter.
 • Att öka samverkan mellan forskare inom olika institutioner och fakulteter.
 • Att öka forskningsvolymen genom extern finansiering inom Campus Helsingborgs verksamhetsprofil.
 • Att bidra till att forskningen blir tillgänglig, synlig och av betydelse för det omgivande samhället.

Samverkan

 • Att tillsammans med personal och studenter fortsätta att utveckla den goda samverkan med Helsingborgs stad och det regionala näringslivet.
 • Att vidareutveckla och förnya mötesplatser mellan universitetet och det omgivande samhället.
 • Att tillsammans med Helsingborgs stad öka utbytet med universitetets och regionens innovationssystem och att bidra till ökat entreprenörskap bland studenterna.
 • Att arrangera fler nationella och internationella konferenser.