lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Mål och strategier

Verksamhetsprofil

Lunds universitet, Campus Helsingborg ska bedriva gränsöverskridande utbildning och forskning i nära samverkan med företag och offentlig sektor. Vi erbjuder vetenskapliga, unika och yrkesorienterade utbildningar som attraherar en mångfald av studenter. Campus Helsingborg bedriver internationellt förankrad forskning inom områden som utnyttjar och förstärker den regionala utvecklingen.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse: Året i korthet 2017 (PDF, 36 MB)


Strategisk plan

Strategisk plan för Campus Helsingborg 2018–2022 (PDF, 15 MB)

Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026 (pdf 468 KB)

Prioriterade områden

Målbilden för Campus Helsingborg tar utgångspunkt i fem av de strategiska utvecklingsområden som finns i Lunds universitets strategiska plan 2017–2026.

  1. Utbildning och forskning ska vara sammanflätade.
  2. Aktiva samarbeten stimuleras för att identifiera och lösa samhällsutmaningar.
  3. Utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter.
  4. Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer.
  5. Studenter, medarbetare och besökare erbjuds attraktiva miljöer.