Fakulteter och institutioner

Fyra av Lunds universitets åtta fakulteter har verksamhet vid Campus Helsingborg: Samhällsvetenskapliga fakulteten, Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds Tekniska Högskola och Juridiska Fakulteten.

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Institutionen för service management och tjänstevetenskap är med nästan 900 studenter den största institutionen på Campus Helsingborg. Institutionen inriktar utbildning och forskning på kundnära serviceorganisationer, särskilt inom snabbt växande serviceintensiva branscher.

Institutionen för strategisk kommunikation

Institutionen för strategisk kommunikation bedriver Sveriges största utbildnings- och forskningsverksamhet inom forskningsfältet strategisk kommunikation. Institutionen är en av de största enheterna inom strategisk kommunikation i Europa.

Socialhögskolan

Socialhögskolan har 1200 studenter i Helsingborg och Lund. Den största utbildningen vid institutionen är Socionomprogrammet. Socialhögskolan har ett väl utbyggt samarbete med universitet och högskolor i världen.

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Institutionen för kulturvetenskaper

Institutionen för kulturvetenskaper ger kandidatprogrammet i modevetenskap vid Campus Helsingborg. En viktig del i institutionens arbete är att lyfta fram humanistiska perspektiv och studier av kultur och alla dess skiftande yttringar och tolkningar. 

Institutionen för utbildningsvetenskap

Institutionen för utbildningsvetenskap ger ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 och gymnasiet. Institutionen flyttar sedan 2017 successivt all sin verksamhet till Lund.

Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten ger fristående kurser i affärsjuridik, arbetsrätt och straff- och processrätt vid Campus Helsingborg. Fakulteten erbjuder uppdragsutbildning, med stora möjligheter att anpassa kurserna efter önskemål.

Lunds Tekniska Högskola (LTH)

Lunds Tekniska Högskola är landets tredje största lärosäte för högre teknisk utbildning och forskning. Vid LTH i Helsingborg utbildas högskoleingenjörer inom byggteknik, datateknik och elektroteknik.

LTH Ingenjörshögskolan

Campus Helsingborg är en lärplats för många olika utbildningar, där LTH Ingenjörshögskolan är en central del av verksamheten. Högskoleingenjörsutbildningarna är en del av LTH:s utbildningskoncept och en examen från LTH väger tungt vid en anställningsintervju.

Alla fakulteter vid Lunds universitet

Alla fakulteter vid Lunds universitet

Sidansvarig: sanna.trygg@ch.lu.se | 2019-06-24