Ledning och organisation

Fakulteter

Högsta beslutande organ vid fakulteterna är fakultetsstyrelserna. Följande fakulteter har verksamhet vid Campus Helsingborg:

Humanistiska och teologiska fakulteterna
Humanistiska och teologiska fakulteternas webbplats

Juridiska fakulteten
Juridiska fakultetens webbplats

Lunds Tekniska Högskola (LTH)
Lunds Tekniska Högskolas webbplats

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Samhällsvetenskapliga fakultetens webbplats

Institutioner och motsvarande enheter

På institutionerna bedrivs den största delen av universitetets forskning och utbildning. Verksamheten vid en institution leds av en prefekt som fungerar som dess chef.

Följande institutioner och motsvarande enheter har verksamhet vid Campus Helsingborg:

Institutionen för kulturvetenskaper
Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Institutionen för strategisk kommunikation
Institutionen för utbildningsvetenskap
Juridiska institutionen
Lunds Tekniska Högskola
Socialhögskolan

Campus Helsingborgs styrelse

Styrelsen vid Campus Helsingborg har i uppdrag att utveckla, samordna och utvärdera verksamheten vid Campus Helsingborg. Styrelsen ska också samverka med Helsingborgsregionens näringsliv, kommuner och andra organisationer.

Campus Helsingborgs rektor

Charlotta Johnsson är rektor vid Campus Helsingborg sedan den 1 januari 2021. Rektor har en sammanhållande, strategisk funktion och är chef för Utvecklingsenheten.

Utvecklingsenheten

På Campus Helsingborg finns en utvecklingsenhet med uppdrag att utveckla Lunds universitets verksamhet i Helsingborg. Utvecklingsenheten består av rektor, samverkansansvarig, kommunikationsansvarig, lokalbokare och administrativ chef.

Gemensam verksamhet

Lunds universitets förvaltning ger administrativ service åt bland andra studenter, institutioner och fakulteter. Den gemensamma verksamheten på Campus Helsingborg består av studentservice, bibliotek, leverantör av IT-tjänster, reception, lokalvård och vaktmästeri. Biblioteket tillhör Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek och ger service åt alla verksamheter.

Ledning och organisation vid Lunds universitet

Ledning och organisation vid Lunds universitet

Sidansvarig: sanna.trygg@ch.lu.se | 2019-06-14