Campus Helsingborgs styrelse

Styrelsen vid Campus Helsingborg har i uppdrag att utveckla, samordna och utvärdera verksamheten vid Campus Helsingborg. Styrelsen ska också samverka med regionens näringsliv, kommuner och andra organisationer.


Campus Helsingborgs styrelse består av: ordförande, rektor vid Campus Helsingborg, två allmänrepresentanter, representanter från fakulteter och institutioner samt tre studentrepresentanter.

Ledamöter i styrelsen

 • Bo Ahrén, ordförande, vicerektor för samverkan vid Lunds universitet
 • Charlotta Johnsson, rektor Campus Helsingborg
 • Ann-Kristin Wallengren, prodekan, Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Elsa Trolle Önnerfors, vicedekan, Juridiska fakulteten
 • Annika Mårtensson, prorektor, Lunds Tekniska Högskola
 • Erik Renström, dekan, Medicinska fakulteten
 • Christofer Edling, dekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Nils Gustafsson, prefekt, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Anette Svingstedt, prefekt, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
 • Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg
 • Carin Stoeckmann, VD Byggmästar'n i Skåne
 • Tre studentrepresentanter
Styrelsen vid Lunds universitet

Styrelsen vid Lunds universitet

Universitetsstyrelsen har det övergripande ansvaret för hela verksamheten vid Lunds universitet.

Sidansvarig: sanna.trygg@ch.lu.se | 2018-06-26