Mål och strategier


Strategisk plan

Strategisk plan för Campus Helsingborg 2018–2022 (PDF 15 MB)

Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026 (PDF 468 KB)

Prioriterade områden

Målbilden för Campus Helsingborg tar utgångspunkt i fem av de strategiska utvecklingsområden som finns i Lunds universitets strategiska plan 2017–2026. 

  • Utbildning och forskning ska vara sammanflätade.
  • Aktiva samarbeten stimuleras för att identifiera och lösa samhällsutmaningar.
  • Utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter.
  • Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer.
  • Studenter, medarbetare och besökare erbjuds attraktiva miljöer. 
Lunds universitets mål, vision och strategier

Lunds universitets mål, vision och strategier

Sidansvarig: sanna.trygg@ch.lu.se | 2019-04-30