Mål och strategier


Strategisk plan

Strategisk plan för Campus Helsingborg 2018–2022 (PDF, 15 MB)

Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026 (pdf 468 KB)

Prioriterade områden

Målbilden för Campus Helsingborg tar utgångspunkt i fem av de strategiska utvecklingsområden som finns i Lunds universitets strategiska plan 2017–2026.

  1. Utbildning och forskning ska vara sammanflätade.
  2. Aktiva samarbeten stimuleras för att identifiera och lösa samhällsutmaningar.
  3. Utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter.
  4. Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer.
  5. Studenter, medarbetare och besökare erbjuds attraktiva miljöer.

Lunds universitets mål, vision och strategier

Lunds universitets mål, vision och strategier

Sidansvarig: jerker.jacobsson@ch.lu.se | 2019-04-30