Bridge to Employment

Bridge to Employment har hjälpt 4 500 ungdomar i världen att bygga en ljus framtid. Under tre år får elever på gymnasiet bekanta sig med studier på högskolenivå och möjligheter till jobb inom områden som hälsa, naturvetenskap, teknik, produktion och design.


Hälso- och läkemedelsföretaget Johnson & Johnson startade Bridge to Employment i USA för drygt 25 år sedan, för att stärka kopplingen mellan klassrummet och världen utanför. Elever i gymnasieskolan ska bli inspirerade att gå vidare till högre utbildning och förbereda sig inför det kommande arbetslivet.

Idag har Bridge to Employment expanderat till stora delar av världen och under 2019 startar tre nya projekt; i Helsingborg, Limerick på Irland och i Athens, USA.

För studenterna på Lunds universitet innebär Bridge to Employment att de får möjlighet att inspirera elever att studera vidare på högre nivå. På längre sikt kan Bridge to Employment bidra till att öka utbildningsnivån i regionen.

Många av Johnson & Johnsons 650 medarbetare i Helsingborg arbetar som volontärer för att ge eleverna på Olympiaskolan möjlighet att bekanta sig med olika framtida jobb. Samtidigt får de anställda ta del av gymnasieungdomarnas vardag och framtidsdrömmar.

"För oss på Johnson & Johnson är det här en värdefull möjlighet att bidra till Helsingborg och stadens fortsatta utveckling. Vi vill att eleverna ska kunna upptäcka en framtid för sig själva, men också få en bild av vilka fantastiska jobb- och karriärmöjligheter som finns i deras direkta närhet. Inte minst vill vi inspirera dem att ta det där lilla extra steget så att de når sina mål".

Jody Lodge, vd på Johnson & Johnson i Helsingborg

I samband med terminsstarten hösten 2019 kommer ett 40-tal gymnasieelever på Olympiaskolans naturvetenskapsprogram att rekryteras till Bridge to Employment. Att delta i projektet är frivilligt och aktiviteterna kommer att genomföras både under och efter den schemalagda skoltiden.

"Det innebär otroliga möjligheter att få insikt i den värld som öppnar sig efter gymnasiet, både när det gäller vidare studier och arbetsliv. Våra elever kommer också att kunna ta sig djupare in i de naturvetenskapliga ämnena och bygga på sina kunskaper ännu mer."

Anders Nilsson, rektor vid Olympiaskolan


Kontakt

Kontakt

Leif Bryngfors
Koordinator, Bridge to Employment
leif.bryngfors@stu.lu.se

Tel. 046-222 71 80, 070-822 01 84Bridge to Employment (BTE)

  • BTE-programmet hjälper gymnasieelever att prestera bättre i skolan, gå vidare till högre utbildning och förbereder dem inför kommande karriär.

  • Projektet Bridge to Employment Helsingborg pågår 2019–2022 i samarbete mellan Lunds universitet, Olympiaskolan och Johnson & Johnson.

  • Bridge to Employment startade 1992 på initiativ av Johnson & Johnson i New Brunswick i den amerikanska delstaten New Jersey.

  • BTE-programmet pågår i ett flertal orter i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika.

  • Läs mer om Bridge to Employment på www.bridge2employment.org.

Sidansvarig: sanna.trygg@ch.lu.se | 2019-05-17