Havsakademin

Många i världen är beroende av havet och dess resurser. Havsakademin vid Lunds universitet arbetar för att öka kunskapen om havsfrågor med Öresund som sitt laboratorium. Genom att lära känna sundet och göra projektarbeten relaterade till havet inspireras gymnasieelever till att se möjligheter och lösa problem.

Samverkan med det omgivande samhället

Den röda tråden i Havsakademins verksamhet är samverkan mellan universitet, gymnasieskolor, kommuner och näringsliv. Elever i gymnasieskolan bidrar med idéer, som skapar resultat i samverkan med universitetet. Resultaten kan ligga till grund för vidare forskning eller bildande av företag i samverkan med näringslivet.

Havsakademin har nytta av alla nätverk som finns knutna till Lunds universitet, inte minst när det gäller att synliggöra och skapa kännedom om projekten.

Projekt: Maten och havet

Havsakademin har genomfört ett pilotprojekt, där gymnasieeleverna arbetade utifrån temat "Maten och havet". Deltagande gymnasieskolor:

Erfarenheterna från projektet är enbart positiva och under 2019 utökas antalet medverkande skolor och kommuner.

Styrelse

Lisa Thelin, Lunds universitet
Leif Bryngfors, Lunds universitet/projektledning
Björn Alvengrip, Hallands Hamnar AB
Thord Görling, tidigare FTI AB
Mats Lindgren, projektledning

Partners

ForSea
Marint Kunskapscenter i Malmö
Scandlines
World Maritime University

Kontakt

Leif Bryngfors, Lunds universitet
070-822 01 94, leif.bryngfors@stu.lu.se


Lisa Thelin, Lunds universitet
072-237 21 00, lisa.thelin@fsi.lu.se


Mats Lindgren, projektledning
070-512 64 30, m.gl@telia.com

Sidansvarig: sanna.trygg@ch.lu.se | 2019-05-02