Samarbeta med forskare och studenter

Genom innovationer och annan samverkan kommer utbildning och forskning till nytta i samhället. Campus Helsingborg bjuder in allmänhet, politiker, näringsliv, organisationer och medier för att diskutera frågor som är viktiga för regionen. Vi samarbetar också med skolor för att tidigt väcka intresse för högre utbildning.


Vi vet att gränsöverskridande samarbeten bidrar till att hitta lösningar på framtidens stora frågor. Därför satsar vi på tillämpad forskning i nära samverkan mellan stad, universitet, näringsliv och organisationer.

Ta gärna kontakt med samverkansansvarig Magnus Adenskog för att diskutera olika möjligheter att samarbeta med oss, magnus.adenskog@ch.lu.se eller tel. 042-35 66 05, 072-450 17 41.

Samverkan genom:

  • Kompetensutveckling, kurser och workshops
  • Partner i innovations- och utvecklingsprojekt
  • Expertstöd för specifika behov
  • Partner i forskningsprojekt
  • Examensarbeten och studentprojekt
  • Praktik för studenter

Kompetensutveckla dina medarbetare

Genom Lund University Commissioned Education (LUCE) skräddarsyr universitetet utbildningar åt företag och organisationer. Uppdragsutbildningen baseras på den samlade kompetensen från universitetets forskare och lärare. Våra utbildningar är ständigt aktuella, baserade på de senaste forskningsrönen och ofta tvärvetenskapliga för att täcka våra uppdragsgivares behov.

Arbetsmarknadsdagar

Att delta i universitetets arbetsmarknadsdagar är en mycket bra möjlighet att visa upp sin verksamhet för studenter. Lunds universitet har flera olika evenemang kopplade till näringslivet och vid Campus Helsingborg anordnas varje år arbetsmarknadsdagarna Agora-dagen och MässING.

Nätverk för företag och organisationer

Ett bra sätt att samarbeta med Campus Helsingborg är att bli medlem i den ideella organisationen Campus Vänner, som samlar in bidrag från näringsliv och organisationer. Pengarna omvandlas sedan till inspirerande insatser och stipendier för studenterna. Campus Vänners medlemmar blir också inbjudna till nätverksträffar, föreläsningar och aktiviteter. Idag är ett 70-tal företag och organisationer i regionen medlemmar.

Genom plattformen "Campus Vänner Connects" annonserar Campus Vänners medlemmar jobbannonser, praktiktjänster och examensarbeten för studenter. Ladda ner appen Campus Vänner Connects eller registrera dig på Campus Vänners webbplats.

Kontakt

Kontakt

Magnus Adenskog
Samverkansansvarig
magnus.adenskog@ch.lu.se
Tel. 042-35 66 05, 072-450 17 41

Sidansvarig: eva.nelsson@ch.lu.se | 2019-06-14