lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Samarbeta med forskare och studenter

Genom innovationer och annan samverkan kommer utbildning och forskning till nytta. Campus Helsingborg bjuder in allmänhet, politiker, näringsliv, organisationer och medier för att diskutera frågor som är viktiga för regionen. Vi samarbetar också med skolor för att tidigt väcka intresse för högre utbildning.


Vi vet att gränsöverskridande samarbeten bidrar till att hitta lösningar på framtidens stora frågor. Därför satsar vi på tillämpad forskning i nära samverkan mellan stad, universitet och näringsliv. Ta gärna kontakt med samverkansansvarig Magnus Adenskog för att diskutera olika möjligheter att samarbeta med Campus Helsingborg, magnus.adenskog@ch.lu.se eller 042-35 66 05.

Kompetensutveckla dina medarbetare

Genom Lund University Commissioned Education (LUCE) skräddarsyr universitetet utbildningar åt företag och organisationer. Uppdragsutbildningen baseras på den samlade kompetensen från universitetets forskare och lärare. Våra utbildningar är ständigt aktuella, baserade på de senaste forskningsrönen och ofta tvärvetenskapliga för att täcka våra uppdragsgivares behov.

Universitetet erbjuder även kontakt med forskare, som på olika sätt kan bidra till företags och organisationers utveckling.

Samarbeta med våra studenter

Studenter vid Lunds universitet, Campus Helsingborg kan samarbeta med företag och organisationer inom ramen för praktik, examensarbeten och projektarbeten.

Att delta i universitetets arbetsmarknadsdagar är en mycket bra möjlighet att visa upp sin verksamhet för studenter. Lunds universitet har flera olika evenemang kopplade till näringslivet och vid Campus Helsingborg anordnas varje år arbetsmarknadsdagarna Agora-dagen och MässING.

I Lunds universitets jobb- och karriärportal MyCareer kan arbetsgivare också lägga in lediga jobb, trainee- och praktikplatser och förslag till examensarbeten.

Nätverk för företag och organisationer

Ett bra sätt att samarbeta med Campus Helsingborg är att bli medlem i den ideella organisationen Campus Vänner, som samlar in bidrag från näringsliv och organisationer. Pengarna omvandlas sedan till inspirerande och motiverande insatser för studenterna. Campus Vänners medlemmar blir också inbjudna till nätverksträffar. Idag är ett sextiotal företag och organisationer i regionen medlemmar.