lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Samarbeta med våra studenter

Campus Helsingborg har ett brett utbud med utbildningar inom teknik, juridik, ekonomi, samhällsvetenskap och humaniora. Utbildningarna bedrivs i nära samarbete med näringsliv och organisationer i regionen.


Studenter vid Lunds universitet, Campus Helsingborg kan samarbeta med företag och organisationer inom ramen för praktik, examensarbeten och projektarbeten.

Att delta i universitetets arbetsmarknadsdagar är en mycket bra möjlighet att visa upp sin verksamhet för studenter. Lunds universitet har flera olika evenemang kopplade till näringslivet och vid Campus Helsingborg anordnas varje år arbetsmarknadsdagarna Agora-dagen och MässING.

Ett bra sätt att samarbeta med Campus Helsingborg är att bli medlem i Campus Vänner, en förening som samlar in bidrag från näringsliv och privatpersoner. Pengarna omvandlas sedan till inspirerande och motiverande insatser för studenterna. Campus Vänners medlemmar blir också inbjudna till nätverksträffar. Idag är ett sextiotal företag och organisationer i regionen medlemmar.

I Lunds universitets jobb- och karriärportal MyCareer kan arbetsgivare också lägga in lediga jobb, trainee- och praktikplatser och förslag till examensarbeten.

Kontakt

Vill du samarbeta med Campus Helsingborg? Kontakta gärna Magnus Adenskog, samverkanskoordinator
Tel: 042-35 66 05
e-post: magnus.adenskog@ch.lu.se