Studera i Helsingborg

Vi utbildar socionomer, ingenjörer, kommunikationsstrateger, modevetare och ledare inom servicebranschen. Möjligheterna till framtida jobb efter examen är oändliga och det är du som sätter gränserna för vad du kan bli.

Som student vid Campus Helsingborg har du stora möjligheter att skapa kontakter med näringslivet redan under studietiden. Organisationen Campus Vänner består av omkring 70 företag, som delar ut stipendier och träffar studenterna genom olika aktiviteter.

I Helsingborg kan du ta del av ett aktivt studentliv, om du vill. På söder finns studenthuset Helsingborgen, som är basen för stadens studentliv. Förutom en mängd upplevelser i kuststaden Helsingborg kan du välja bland alla aktiviteter som den klassiska studentstaden Lund har att erbjuda.