Förberedande utbildning - Tekniskt basår

Vill du utbilda dig till högskoleingenjör, civilingenjör eller brandingenjör men saknar kurser som krävs för behörighet? På LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg har du möjlighet att skaffa dig rätt förkunskaper med hjälp av den behörighetsgivande förutbildningen Tekniskt basår.

 

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola. Basåret pågår under höst- och vårterminen och undervisningen är uppdelad i föreläsningar, övningar och laborationer.

Utbildningen är till för dig som har läst Matematik 2 på gymnasiet, och den omfattar matematik, fysik, kemi och teknisk orienteringskurs.

Godkänt Tekniskt basår ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH, samt behörighet att söka till brandingenjörs- och civilingenjörsutbildningar.

Innehåll:

  • Ma3c
  • Ma4
  • Fy1
  • Fy2
  • Ke1*
  • Tillämpad kemi*
  • Teknisk orienteringskurs

*Under basåret sker 6 kemilaborationer på Kemicentrum i Lund. (Kostnaderna för resor mellan Helsingborg och Lund står du som student själv för.)

Tekniskt basår

Utbildningsprogram vid Lunds Tekniska Högskola

Utbildningsprogram vid Lunds Tekniska Högskola

Sidansvarig: jerker.jacobsson@ch.lu.se | 2019-04-11