Säkerhet och brandskydd

I nödsituation – ring 112 (0112 internt)

Glöm inte att slå nolla före när du ringer från en intern telefon.

Universitetets larmtelefon: 046-222 07 00
(20 700 internt)

Om du behöver komma i kontakt med väktare eller beredskapsperson, ring 046-222 07 00. Från utlandet ringer du +46 46 222 07 00.

Brand

Om brand uppstår:

 • Ring 112 och begär brandkåren.
 • Tryck på brandlarmsknappen, detta startar larmet.
 • Redogör lugnt och tydligt: Vad som brinner och i vilken omfattning.
 • Du befinner dig på: Campus Helsingborg,
  Universitetsplatsen 2 (känd som Tretornbyggnaden).
 • Stäng dörrar och fönster.
 • Utrym till återsamlingsplatsen.

Byggnaden är försedd med automatiskt brandlarm. Med detta menas att brandkåren automatiskt larmas om temperaturen överstiger 70 grader. Byggnaden är även försedd med ett sprinklersystem.

Kom ihåg att du alltid ska ringa till brandkåren oavsett brandens storlek.

Utrymningslarm

När utrymningslarmet ljuder ska alla på Campus Helsingborg genast utrymma byggnaderna och bege sig till återsamlingsplatsen.

Utrymning till återsamlingsplats

 • Utrym direkt lugnt och sansat, ta närmsta vägen ut. Utrym via trapphus, hiss får inte användas.
 • Återsamlingsplatsen finner ni utanför huvudentrén vid trapporna.
 • Blockera inte huvudentrén, gå en bit ut.
 • Använd om möjligt alternativa utrymningsvägar, det finns två trapphus på varje våningsplan – ett mot norr respektive söder.
 • Nödutgångar är markerade med grön vägledande markering.

Stanna kvar på återsamlingsplatsen tills brandskyddsansvarig tillåter dig att återvända.

Utrymningsplaner

Utrymningsplaner med markerade utrymningsvägar finns placerade i korridorerna på samtliga våningsplan. Ta gärna en titt på dessa som en teoretisk utrymningsövning.

För att försäkra att brandlarmsanläggningen fungerar testas denna en gång i månaden.

Olyckor och sjukdom

 • Om någon blir sjuk, skadad eller på annat sätt behöver ambulanstransport, ring 112 och begär ambulans eller informera receptionen på tel. 042-35 65 20.
 • Du befinner dig på: Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2 (känd som Tretornbyggnaden).
 • Möt upp ambulanspersonalen och visa dem vägen. Under tiden ni väntar, försök hjälpa den skadade. Vid lättare typ av olyckor, lägg första förband och hjälp den skadade till sjukhuset.

Hjärtstartare samt första förband finns på varje våningsplan och i receptionen.

Hissar är försedda med larm som är kopplade till SOS-alarm även utanför ordinarie arbetstid.

Ladda ner instruktioner för utrymning

Instruktioner för utrymning och olyckor (PDF 140 K)

Instructions for evacuations and accidents (PDF 157 K)

Rapportera alla händelser

Ingen händelse är för liten att rapportera. Det kan exempelvis röra sig om:

 • iakttagelser
 • inbrott
 • stöld
 • förlorade nycklar
 • förlorat passerkort
 • hot eller våld

Fyll i en händelserapport – logga in med lucat-id och välj språk

I och med att du rapporterar händelsen här får du hjälp med att se till att alla nödvändiga anmälningar och kontakter görs.

Kontakt

Per Nordén
Säkerhetschef vid LU
046-222 33 33
per.norden@bygg.lu.se

Ann‐Charlotte Dahlberg
Säkerhetshandläggare vid LU
046-222 32 35

Annika Olsson

Krissamordnare på Campus Helsingborg

046-222 97 34

annika.olsson@plog.lth.se

Jerker Jacobsson
Brandskyddsansvarig på Campus Helsingborg
0709-56 57 93
jerker.jacobsson@ch.lu.se

Sidansvarig: jerker.jacobsson@ch.lu.se | 2019-04-11