lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

"Hur kan vi bygga hållbart?"

Hur kan vi bygga miljövänligt och energisnålt? Redan under ingenjörsutbildningen i byggteknik med arkitektur blev Anna Olsson intresserad av att fortsätta studera inom energi- och miljöeffektiva byggnader.


– Jag vill specialisera mig på ett ämne med goda framtidsutsikter. Min tanke är att fördjupa mig i hur vi kan bygga hus i framtiden med lägre energibehov och som har en mindre miljöpåverkan.

Anna är väldigt intresserad av energismarta lösningar och vill undersöka var gränsen går för miljövänligt byggande. Hur kan vi bygga hållbart samtidigt som det är energisnålt? För är det inte energisnålt blir det ju inte heller långsiktigt hållbart. Byggnader bidrar nämligen mycket till klimatpåverkan, menar hon.

Föreläsare från näringslivet

Masterutbildningen skiljer sig mycket från grundutbildningen, menar Anna.

– För det första ges mastern helt på engelska. Vi har också fått möjlighet att använda våra kunskaper mer praktiskt genom problemlösning av verkliga samhällsutmaningar. Och vi har varit på studiebesök ute på olika byggplatser samtidigt som vi har fått mycket kunskaper av gästföreläsare från näringslivet.

Efter utbildningen vill Anna arbeta med projektledning för att miljöeffektivisera byggnader, och även med miljöcertifieringssystem. Glädjande nog verkar det som om det är många företag och organisationer som är i behov av just den kompetensen.

Anna Olsson

Ålder: 23 år
Bor: i Helsingborg
Kommer från: Tomellila
Läser: Energi- och miljöeffektiva byggnader - Masterutbildning
Har läst: Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur