lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

"Intern kommunikation kan vara kreativt"

Efter gymnasiet studerade Fredrik Ahlberg filosofi och litteraturvetenskap vid University of Sydney, det äldsta universitetet i Australien.
– Men därefter ville jag gå en utbildning som kan förbereda mig för arbetslivet. Programmet i strategisk kommunikation ger mig många valmöjligheter när det gäller jobb. Sedan får jag vara både kreativ och analytisk, säger han.


En stor del av undervisningen är på engelska, eftersom det kommer utbytesstudenter från utländska universitet till utbildningen. Under tredje året finns det också möjlighet att läsa en termin utomlands.

– Det är inget jag planerar att göra. Nu har jag lägenhet och hund i Helsingborg och sedan har jag läst utomlands tidigare. Jag är född i England och vi har bott några år i Italien, Norge och Australien, säger Fredrik Ahlberg.

Det första året läser studenterna kurser som visar olika perspektiv på strategisk kommunikation och ger dem förståelse för branschen. Fredrik fick också med sig kunskaper i organisationskommunikation och marknadsföring.

– Under andra året som jag läser nu går vi in på mer avancerad kommunikation – Public Relations, politisk kommunikation och opinionsbildning. Och nästa år kommer vi bland annat att jobba med kriskommunikation.

På en kurs i varumärkeskommunikation får studenterna i uppgift att göra en varumärkesstrategi för ett företag. Fredriks grupp tittade på hur en anrik bokaffär i Stockholm kan skapa relationer till sina kunder i sociala medier och på vilket sätt besöket i butiken kan bli till en upplevelse.

"Vi har också skapat en innehållsstrategi för sociala medier åt ett familjeägt hotell i Helsingborg, V Hotel. Varje rum är unikt och de har tänkt mycket på detaljerna i inredningen – det är något som vi vill att de lyfter fram mer i sina bilder och sociala medier."


Andra året innehåller praktik och Fredrik har precis fått en praktikplats på den centrala kommunikationsavdelningen vid Helsingborgs stad. Där kommer han att jobba med eventet CurioCity Mashup, som handlar om innovation i offentliga organisationer och kreativa sätt att lösa utmaningar.

– Just nu är jag mest intresserad av att jobba i offentliga organisationer. Jag dras lite mer till extern kommunikation eftersom det känns mer kreativt. Men jag har haft en del utbyte med företaget Symbal Communication, som arbetar med förändringskommunikation åt kunder som IKEA och Tetra Pak. Där har jag lärt mig att det kan vara kreativt att jobba med intern kommunikation också, säger Fredrik Ahlberg.

Vid sidan av studierna engagerar han sig i samhällsvetarnas studentkår Agora och sitter med i utbildningsutskottet och ett nystartat internationellt utskott. Han jobbar med utbildningsbevakning, som innebär att han har kontakt med studenterna för att lyssna till deras åsikter om utbildningarna och ge förslag på förbättringar.

– Campus Helsingborg är som en metafor för Helsingborg – inte för stort och inte för litet. Allt man behöver finns inom räckhåll. Jag vill gärna stanna kvar och jobba här, det är en väldigt trevlig stad att bo i.


Text: Eva Nelsson
Foto: Kennet Ruona

Fredrik Ahlberg

Ålder: 23 år
Bor: i Helsingborg
Läser: Strategisk kommunikation