lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

"Målet är att få en ledande roll inom personalfrågor"

Andreas Christensson hade egentligen inga planer på att läsa vidare direkt efter gymnasiet utan ville jobba ett år. När han av en slump upptäckte programmet i Service Management väcktes hans intresse.
– Jag sökte, kom in och tänkte att jag kan testa på det. Men jag kände direkt att det var något för mig, berättar Andreas.


Service Management har fyra olika inriktningar, där man 75 procent av tiden läser gemensamma kurser, och de resterande 25 procenten läser någon av inriktningarna: Health, Hotel & restaurant, Retail eller Tourism.

– På det sättet har jag lärt känna de andra studenterna och fått en inblick i de andra inriktningarna, säger Andreas. Under det tredje läsåret går man ännu djupare in i sin inriktning och skriver sitt examensarbete.

Andreas läser inriktningen Health Management och har funderingar på att göra sitt examensarbete inom HR – om personalhälsa och hur man jobbar med hälsofrämjande på arbetsplatser, eller om rekryteringsprocessen.

– I grund och botten är det HR jag tycker är mest intressant, säger Andreas.

För Andreas har det alltid varit självklart att läsa ett program på universitetet. Han tycker att det är bra med ett färdigt paket som innefattar kurser som kompletterar varandra.

– Jag var inte till 100 procent säker på vad jag ville läsa och visste inte heller vilka ämnen jag ville ha med i min utbildning, berättar Andreas. Och nu känner jag att allt, mer eller mindre, har passat mig i det här paketet.

Utöver studierna har Andreas valt att engagera sig inom studentlivet och han har under ett år varit ordförande i studentföreningen Stampus på Campus Helsingborg.

– Det ger mig erfarenhet i ledarskap på ett mer praktiskt plan, menar Andreas.

Efter utbildningen planerar Andreas att flytta till en storstad, gärna i Öresundsregionen. Målet är att få en ledande roll inom HR och personalfrågor.