lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Nuvarande student

För dig som studerar vid Lunds universitet, Campus Helsingborg finns det bra möjligheter till samarbete med näringslivet, utlandsstudier och ett aktivt studentliv.

Bibliotek

På Campus Helsingborgs bibliotek får du tillgång till kursböcker, referenslitteratur, dagstidningar, tidskrifter och elektroniskt material. Här finns också datorer, studieplatser och läsrum.

Bibliotekets webbplats

Live@Lund

Flera institutioner vid Campus Helsingborg använder intranätet Live@Lund.

Logga in på Live@Lund

IT-support och driftinformation

IT-support

LU ServiceDesk erbjuder support mellan kl 08.00-17.00 helgfri måndag till fredag. Ärenden tas emot via självbetjäningsportal, telefon och mail. Det finns ingen walk-in-desk att tillgå.

Kontaktinformation

LU ServiceDesk
Självbetjäningsportal: support.lu.se
Tel. 046-222 90 00
servicedesk@lu.se

Driftinformation

All driftinformation hittar du på support.lu.se

Uppsatser och examen

Utlandsstudier

Studier och praktik utomlands