lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Studentkonto och passerkort

Studentportalen är din egen sida där du kan kontrollera dina resultat, skriva ut studieintyg, ändra din adress, hämta programvaror med mera. Du loggar in på portalen med hjälp av ditt studentkonto, StiL (Student i Lund).

Studentkonto

För att få tillgång till en rad elektroniska tjänster och resurser vid Lunds universitet behöver du ett Studentkonto (StiL) med tillhörande lösenord.

Studentkontot skapas när du blir registrerad som antagen vid Lunds universitet, detta sker några dagar efter det att du fått det andra antagningsbeskedet. När kontot är skapat skickas e-post om hur studentkontot aktiveras till den e-postadress som du registrerade när du gjorde din ansökan till Lunds universitet.

Studentkontot använder du för att logga in på Mitt Campus, datorer, trådlöst nätverk, Lunds universitets databaser och Studentportalen. Behöver du hjälp med ditt Studentkonto kan du kontakta StiL-supporten.

Studentportalen och studentkonto

IT-support

Alla som läser vid Campus Helsingborg får tillträde till datorsalar och övriga datorarbetsplatser. På Mitt Campus hittar du IT-information. Här kan du även göra felanmälan.

IT-avdelningen ansvarar för drift och underhåll av IT-utrustning. Om du har några problem med ditt studentkonto eller studentportalen är du välkommen att kontakta StiL-supporten på stil@er.lu.se.

Vissa IT-ärenden kan du också få hjälp med via receptionen vid Campus Helsingborgs huvudentré, tel. 042-35 65 15 eller 042-35 65 20.

Trådlöst nät

Lunds universitet erbjuder trådlöst nät som du kommer åt genom inloggning med ditt Studentkonto. Det trådlösa nätverket fungerar i stort sett på hela Campus Helsingborg, även på innergården och utanför huvudentrén.

Mer om trådlöst nät

Passerkort

Som student behöver du ett personligt passerkort för att ha tillgång till universitetets lokaler. Fotograferingen för LU-kortet sker i rum C166. De flesta studenter schemaläggs för fotografering till passerkortet i samband med terminsstarten.

Övrig tid under terminen kan du skaffa ditt passerkort, eller skaffa nytt om du förlorat det gamla, på följande tider i rum C166:

Måndagar, tisdagar och torsdagar: kl. 9.30-12.30

Kod till ditt nya kort
Du får en PIN-kod till ditt nya kort via e-post, samma dag eller dagen efter att du fått kortet. Kortet börjar fungera dagen efter att du har tagit emot den. Första gången kan det behövas två försök för servern att hitta dig som är ny användare.

Glömt koden?
Logga då in med ditt StiL-ID på LU-kortets webbsida:

Jag har glömt koden

Kopiering och utskrifter

Skrivare/kopiator finns på våningsplan C2 – C5. På plan C2 är de placerade i biblioteket samt i skrivarrummet i södra delen av C2, på övriga våningsplan finns de direkt innanför dörren från norra trapphuset.

För att kunna skriva ut eller kopiera behöver du först skapa ett PayEx-konto och koppla detta mot Lunds universitets utskrift- och kopieringstjänst (om du redan har ett PayEx-konto kan du använda det och koppla till utskrifts- och kopieringstjänsten).

Information om hur du skapar ett PayEx-konto och kopplar detta mot Lunds universitets utskrift- och kopieringstjänst finns på LU Support.