lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Studera utomlands

Utbytesstudier via Lunds universitet är utvecklande, enkelt och fördelaktigt. Du får som utbytesstudent fördjupade ämnesmässiga, språkmässiga och kulturella kunskaper samtidigt som du ytterligare kvalificerar dig för arbetsmarknaden.

Lunds universitet har avtal med över 680 partneruniversitet i ett 50-tal länder runt om i världen. Det ger dig stora möjligheter att studera utomlands och det finns olika sätt att gå tillväga. 

Varje år skickar vi ut cirka 1 100 studenter på utbytesstudier vid något av våra partneruniversitet. Om du vill kan du bli en av dessa utbytesstudenter.

Sök utbytesstudier via din fakultet

Nu har ansökningsperioden för utbytesstudier öppnat vid flera fakulteter.

Du ansöker via den fakultet där du studerar

Utbytesstudier vid University of California

Varje höst kan du söka ett antal avgiftsfria studieplatser vid University of California (UC). Lunds universitet annonserar platserna genom University of California Education Abroad Program Sweden (UCEAP Sweden).

Gör en separat ansökan