lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Förberedande utbildning - Tekniskt basår

Vill du utbilda dig till högskoleingenjör, civilingenjör eller brandingenjör men saknar kurser som krävs för behörighet? På Lunds Tekniska Högskola vid Campus Helsingborg har du möjlighet att skaffa dig rätt förkunskaper.

Tekniskt basår omfattar matematik, fysik, kemi och teknisk orienteringskurs och riktar sig till dig som har läst Matematik 2 på gymnasiet.

Godkänt Tekniskt basår ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid Lunds Tekniska Högskola vid Campus Helsingborg. Basåret ger dig behörighet att söka till brandingenjörsutbildning och civilingenjörsutbildning.