lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Förberedande utbildning - Tekniskt basår

Vill du utbilda dig till högskoleingenjör, civilingenjör eller brandingenjör men saknar kurser som krävs för behörighet? På Lunds Tekniska Högskola vid Campus Helsingborg har du möjlighet att skaffa dig rätt förkunskaper. Utbildningen omfattar huvudsakligen matematik, fysik och kemi.


Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola. Basåret pågår under höst- och vårterminen och undervisningen är uppdelad i föreläsningar, övningar och laborationer.

Godkänt Tekniskt basår ger:

  • Platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid Lunds Tekniska Högskola i Helsingborg. Du kan välja mellan Datateknik, Elektroteknik med automation, Byggteknik med arkitektur, Byggteknik – järnvägsteknik och Byggteknik – väg-/trafikteknik.
  • Behörighet att söka civil- och brandingenjörsutbildning inom Lunds Tekniska Högskola.

Tekniskt basår