lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Säkerhet och brandskydd

I nödsituation – ring 112 (0112 internt)

Glöm inte att slå nolla före när du ringer från en intern telefon.

Universitetets larmtelefon: 046-222 07 00
(20 700 internt)

Om du behöver komma i kontakt med väktare eller beredskapsperson, ring 046-222 07 00. Från utlandet ringer du +46 46 222 07 00.

Brand

Om brand uppstår:

 • Ring 112 och begär brandkåren.
 • Tryck på brandlarmsknappen, detta startar larmet.
 • Redogör lugnt och tydligt: Vad som brinner och i vilken omfattning.
 • Du befinner dig på: Campus Helsingborg,
  Universitetsplatsen 2 (känd som Tretornbyggnaden).
 • Stäng dörrar och fönster.
 • Utrym till återsamlingsplatsen.

Byggnaden är försedd med automatiskt brandlarm. Med detta menas att brandkåren automatisk larmas om temperaturen överstiger 70 grader. Byggnaden är även försedd med ett sprinklersystem.

Kom ihåg att du alltid ska ringa till brandkåren oavsett brandens storlek.

Utrymningslarm

När utrymningslarmet ljuder ska alla på Campus Helsingborg genast utrymma byggnaderna och bege sig till återsamlingsplatsen.

Utrymning till återsamlingsplats

 • Utrym direkt lugnt och sansat, ta närmsta vägen ut. Utrym via trapphus, hiss får inte användas.
 • Återsamlingsplatsen finner ni utanför huvudentrén vid trapporna.
 • Blockera inte huvudentrén, gå en bit ut.
 • Använd om möjligt alternativa utrymningsvägar, det finns två trapphus på varje våningsplan ett mot norr respektive söder.
 • Nödutgångar är markerade med grön vägledande markering.

Stanna kvar på återsamlingsplatsen tills brandskyddsansvarig tillåter dig att återvända.

Utrymningsplaner

Utrymningsplaner med markerade utrymningsvägar finns placerade i korridorerna på samtliga våningsplan. Ta gärna en titt på dessa som en teoretisk utrymningsövning.

För att försäkra att brandlarmsanläggningen fungerar testas denna en gång i månaden.

Olyckor och sjukdom

 • Om någon blir sjuk, skadad eller på annat sätt behöver ambulanstransport, ring 112 och begär ambulans eller informera receptionen på tel. 042-35 65 20.
 • Du befinner dig på: Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2 (känd som Tretornbyggnaden).
 • Möt upp ambulanspersonalen och visa dem vägen. Under tiden ni väntar, försök hjälpa den skadade. Vid lättare typ av olyckor, lägg första förband och hjälp den skadade till sjukhuset.

Hjärtstartare samt första förband finns på varje våningsplan och i receptionen.

Hissar är försedda med larm som är kopplade till SOS-alarm även utanför ordinarie arbetstid.

Ladda ner instruktioner

Instruktioner för utrymning och olyckor (PDF 140 K)

Instructions for evacuations and accidents (PDF 157 K)

Kontakt

Säkerhetschef: Per Gustafson, 046-222 37 48.

Brandskyddsansvarig: Jerker Jacobsson, 0709-565 793.

Frågor om allmän säkerhet: Samer Shakhtour, 0708-17 63 70.

Övergripande ansvar: Annika Olsson, rektor, 070-522 45 69.

Öppettider

Huvudentrén: måndag–fredag kl. 07.30–16.30. Helgdagar är huvudentrén låst.

Receptionen: måndag–torsdag kl. 08.00–16.30, fredag 08.00–15.30.