Studievägledning och stöd

Du som är student vid Lunds universitet har tillgång till service och rådgivning för att din studietid ska bli så bra som möjligt. Självklart vill vi underlätta för dig som exempelvis vill förbättra din studieteknik, som inte vet vilka kurser du ska läsa, som vill studera utomlands eller som inte mår bra. 

Studievägledning – inför och under din studietid

Välkommen att kontakta Campus Helsingborgs studievägledare Astrid Johnson på om du till exempel är osäker på ditt val av studier, har frågor om ansökan och antagningsregler eller vill veta mer om vilka yrkesområden olika utbildningar leder till. Du hittar all information om den allmänna studievägledningen om du klickar här: allmän studievägledning

Ett vägledningssamtal varar cirka en timme och behöver bokas i förväg. Om du vill boka samtal i Helsingborg, meddela studievägledare Astrid Johnson på astrid.johnson@stu.lu.se. Om du vill boka samtal i Lund, skriv till studievagledning@stu.lu.se. Ange alltid ditt telefonnummer och berätta kortfattat vilka frågor du har.

Läs vidare på Studievägledningens webbplats.

Studievägledning för specifika program och kurser

Om du har fördjupade frågor om ett visst program eller en kurs kontaktar du studievägledaren vid den institution som ger utbildningen. Det kan vara frågor om till exempel behörighetskrav, tillgodoräknande av kurser, studieuppehåll eller uppskov vid studiestart.

Pedagogiskt stöd – för dig som har en funktionsvariation

Att ha en funktionsnedsättning, till exempel en synskada, dyslexi eller adhd, är inget hinder för studier vid Lunds universitet! Du kan få olika sorters pedagogiska stödåtgärder för att underlätta dina studier, bland annat anteckningsstöd eller stöd av en mentor.

Kontakta gärna Carina Argelius, samordnare för pedagogiskt stöd vid Campus Helsingborg, carina.argelius@stu.lu.se eller 046-222 34 30. Du kan också vända dig till Henrik Mejborn, specialpedagog, henrik.mejborn@stu.lu.se eller 046- 222 34 52

Läs vidare om pedagogiskt stöd på Lunds universitets webbplats.

Studieverkstaden – studieteknik och akademiskt skrivande

Vill du förbättra din studieteknik? Vill du bli bättre på att skriva akademiska texter? Vill du bli säkrare på att tala inför andra? Då kan du vända dig till Studieverkstaden.

Du som är student vid Campus Helsingborg är välkommen att kontakta vår språkpedagog Ulla Urde, ulla.urde@stu.lu.se eller 0724-50 63 52.

Vid tidsbokning: ange alltid ditt telefonnummer, berätta kortfattat vad du vill ha hjälp med och om du önskar träffa oss i Helsingborg eller Lund.

Läs mer på Studieverkstadens webbplats.

Studenthälsan

Studenthälsan är inriktad på problem som tillhör studentlivet. Det kan exempelvis handla om studierelaterad stress, prestations- eller tentaångest, rädsla att tala inför andra, prokrastinering, oro, alkoholproblem, sömnsvårigheter eller nedstämdhet. Vi erbjuder individuellt stöd såväl som ett utbud av olika grupper och kurser under läsåret.

Första kontakten med Studenthälsan? Läs mer om det stöd vi erbjuder och hur du bokar en första tid här! Boka informationstid på Studenthälsan. Efter det första informationssamtalet på telefon finns möjlighet att träffa Malin Kisro, från studenthälsan, på Campus Helsingborg (C122).

Studentpräst

Någon att tala med? Oavsett tro eller livsåskådning är du välkommen till enskilda samtal med vår studentpräst. Det kan gälla frågor om livet, relationer, tro, det stora eller det lilla.

Jessica Gunnarsson Nordqvist är studentpräst vid Campus Helsingborg och kan nås via e-post jessica.g.nordqvist@svenskakyrkan.se eller telefon 070-372 61 06.

Läs mer om studentprästen här. 

Stöd vid problem i din studiesituation

Det finns flera som du kan vända dig till om du har frågor om eller behöver hjälp med sådant som berör dina studier. Om du upplever ett problem i din studiesituation bör du i första hand vända dig direkt till den eller de personer som frågan berör och i andra hand till ansvarig prefekt på institutionen. Du kan även vända dig till din studentkår eller studentombudet.

Studentombudet och studentkårerna

Studenter som har stött på ett studierelaterat problem kan vända sig till sin studentkår. Kårerna har ett nära samarbete och goda kontakter på både institutions- och fakultetsnivå. Om du är student vid Campus Helsingborg är det antingen IngenjörssektionenSamhällsvetarkårens Helsingborgssektion Agora eller Humanistiska och teologiska studentkåren du kommer i kontakt med.

Studentombudet har i uppdrag att hjälpa kårerna och studenter på grund- och avancerad nivå när de stöter på problem och frågor som rör studiegången.

Studerandeskyddsombud

Studerandeskyddsombud kan du vända dig till för att ställa frågor om, eller anmäla brister i, din arbetsmiljö. Studerandeskyddsombudets uppgift är att påverka arbetsförhållandena i syfte att bidra till en god studiemiljö, delta i skyddsrond, bedöma hur förändringar påverkar studenternas arbetsmiljö samt att hålla sig underrättad om arbetsmiljölagstiftningen.

Studievägledning på distans - med anledning av coronaviruset

För att hindra smittspridningen av coronaviruset kan du endast boka digitala möten eller telefonmöten med den allmänna studievägledningen. Vi har i nuläget inte fysiska möten.

Allmän studievägledning

Välkommen att kontakta studievägledningen om du exempelvis är osäker på ditt val av studier, har frågor om ansökan och antagningsregler, vill veta mer om vilka yrkesområden olika utbildningar leder till eller hur du kan kombinera fristående kurser till en generell examen. 

Vi erbjuder studievägledning via telefon eller Zoom

Du bokar tid genom att skicka ett mail till studievagledning@stu.lu.se. Ange ditt telefonnummer och berätta kortfattat vilken typ av frågor du vill ha hjälp med.

Kontakt

Allmän studievägledning

Astrid Johnson
Studie- och karriärvägledare
astrid.johnson@stu.lu.se
Tel. 046-222 43 64

Pedagogiskt stöd

Carina Argelius
Samordnare för pedagogiskt stöd
carina.argelius@stu.lu.se
Tel. 046-222 34 30

Henrik Mejborn
Specialpedagog
henrik.mejborn@stu.lu.se
Tel. 046-222 34 52

Studieverkstaden

Ulla Urde
Språkpedagog
ulla.urde@stu.lu.se
Tel. 0724-50 63 52

Studenthälsan

Malin Kisro
Kurator
malin.kisro@stu.lu.se
Tel. reception 046–222 43 77

Studentpräst

Jessica Gunnarsson Nordqvist
jessica.g.nordqvist@svenskakyrkan.se
Tel. 070-372 61 06


Sidansvarig: jerker.jacobsson@ch.lu.se | 2019-05-17