lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Studera utomlands

Lunds universitet har avtal med över 600 partneruniversitet i ett 70-tal länder runt om i världen. Det ger dig stora möjligheter att studera utomlands och det finns olika sätt att gå tillväga.


Att åka utomlands som utbytesstudent innebär att du studerar vid något av Lunds universitets partneruniversitet under en termin eller ett år av din utbildning. Du ansöker till utbytesstudier vid den fakultet där du studerar. För studier vid University of California får du göra en separat ansökan.

Att tänka på

Ansökningsperioder för utbytesplatser kan skilja sig åt fakulteterna emellan. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller i ditt fall.

Allmänna behörighetskrav

För att du ska vara behörig att söka utbytesstudier via Lunds universitet krävs att du:

  • vid ansökningstillfället har avklarat minst 30 högskolepoäng.
  • kan uppvisa en studieplan innehållande kurser motsvarande heltidsstudier som är tillgodoräkningsbara inom en examen vid Lunds universitet. Sommarkurser behöver inte nödvändigtvis kunna tillgodoräknas.
  • vid ansökningstillfället är registrerad för heltidsstudier vid Lunds universitet eller har beviljats studieuppehåll från program vid Lunds universitet.
  • har erforderliga språkkunskaper i aktuellt undervisningsspråk.

Fakultetsspecifika behörighetskrav

De fakultetsspecifika behörighetskraven hittar du på respektive fakultets webbplats.

Kontaktinformation till fakulteterna vid Lunds universitet